inf. [prosz. do przyg. konc.]; 100 mg, 1 fiol. 20 ml
...i adres wytwórcy(ów) biologicznej(ych) substancji czynnej(ych) Janssen Biologics B.V., Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden, Holandia Janssen Biotech Inc., 200 Great Valley Parkway Malvern, Pennsylvania 19355-1307, Stany Zjednoczone Ameryki Pó?nocnej Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii Janssen Biologics B.V., Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden, Holandia B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA Produkt leczniczy...
inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...oraz z zestawami do parenteralnego podawania leków. 7. Niewykorzystan? ilo?? leku lub pozosta?o?ci nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 2333 CB Leiden Holandia 14 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14788 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Golimumab | ATC: L 04 AB 06
inj. [roztw.]; 50 mg, 1 wstrzyk.
...ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwy i adresy wytwórców biologicznej substancji czynnej odpowiedzialnych za zwolnienie serii Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 NL-2333 CB Leiden Holandia Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 NL-2333 CB Leiden Holandia B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA Produkt leczniczy wydawany na podstawie zastrze?onej recepty (Patrz Aneks...
Ustekinumab | ATC: L 04 AC 05
inj. [roztw.]; 45 mg, 1 amp.-strzyk.
...Drive Adres miejsca wytwarzania: 4766 LaGuardia Drive St. Louis, MO 63134 USA Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 NL-2333 CB Leiden Holandia Janssen Biologics (Irlandia) Barnahely Ringaskiddy Co. Cork Irlandia Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 NL-2333 CB Leiden Holandia B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA Produkt leczniczy wydawany z...