O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. [prosz. do przyg. konc.]; 100 mg, 1 fiol. 20 ml
...i adres wytwórcy(ów) biologicznej(ych) substancji czynnej(ych) Janssen Biologics B.V., Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden, Holandia Janssen Biotech Inc., 200 Great Valley Parkway Malvern, Pennsylvania 19355-1307, Stany Zjednoczone Ameryki Pó?nocnej Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii Janssen Biologics B.V., Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden, Holandia B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA Produkt leczniczy...
inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...oraz z zestawami do parenteralnego podawania leków. 7. Niewykorzystan? ilo?? leku lub pozosta?o?ci nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 2333 CB Leiden Holandia 14 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14788 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Golimumab | ATC: L 04 AB 06
inj. [roztw.]; 50 mg, 1 wstrzyk.
...ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwy i adresy wytwórców biologicznej substancji czynnej odpowiedzialnych za zwolnienie serii Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 NL-2333 CB Leiden Holandia Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 NL-2333 CB Leiden Holandia B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA Produkt leczniczy wydawany na podstawie zastrze?onej recepty (Patrz Aneks...
Ustekinumab | ATC: L 04 AC 05
inj. [roztw.]; 45 mg, 1 amp.-strzyk.
...Drive Adres miejsca wytwarzania: 4766 LaGuardia Drive St. Louis, MO 63134 USA Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 NL-2333 CB Leiden Holandia Janssen Biologics (Irlandia) Barnahely Ringaskiddy Co. Cork Irlandia Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 NL-2333 CB Leiden Holandia B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA Produkt leczniczy wydawany z...