O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
tabl. o przed?. uwalnianiu; 18 mg, 30 szt.
tabl. o przed?. uwalnianiu; 36 mg, 30 szt.
?el do j. ustnej; 20 mg/g, 1 op. 40 g
Fentanyl | ATC: N 02 AB 03
system transdermalny; 100 µg/h, 5 szt. system transdermalny; 12 µg/h, 5 szt. system transdermalny; 50 µg/h, 5 szt. system transdermalny; 75 µg/h, 5 szt.
Fentanyl | ATC: N 02 AB 03
system transdermalny; 25 µg/h, 5 szt.
krem dopochwowy; 10 mg/g, 1 tuba 78 g z aplik.
globulki dopochwowe; 150 mg, 3 szt.
globulki dopochwowe; 50 mg, 15 szt.
Etomidate | ATC: N 01 AX 07
inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 amp. 10 ml
kaps.; 2 mg, 6 szt.
Telaprevir | ATC: J 05 AE 11
tabl. powl.; 375 mg, 42 szt.
Etavirine | ATC: J 05 AG 04
tabl.; 200 mg, 60 szt.
Ketoconazole | ATC: D 01 AC 08
szampon leczniczy; 20 mg/g, 1 but. 60 ml szampon leczniczy; 20 mg/g, 6 sasz. 6 ml
Ketoconazole | ATC: D 01 AC 08
krem; 20 mg/g, 1 tuba 30 g
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps.; 100 mg, 28 szt. kaps.; 100 mg, 4 szt.
krem; 10 mg/g, 1 tuba 30 g
krem; (10 mg+ 1,1 mg)/g, 1 tuba 15 g
Darunavir | ATC: J 05 AE 10
prosz. do przyg. roztw. doust.; 600 mg, 60 szt. tabl. powl.; 800 mg, 60 szt.
inf. [prosz. do przyg. konc.]; 100 mg, 1 fiol. 20 ml
...I) ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwy i adres wytwórcy(ów) biologicznej(ych) substancji czynnej(ych) Janssen Biologics B.V., Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden, Holandia Janssen Biotech Inc., 200 Great Valley Parkway Malvern, Pennsylvania 19355-1307, Stany Zjednoczone Ameryki Pó?nocnej Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii Janssen Biologics B.V., Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden, Holandia B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE...
inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...polichlorku winylu oraz z zestawami do parenteralnego podawania leków. 7. Niewykorzystan? ilo?? leku lub pozosta?o?ci nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 2333 CB Leiden Holandia 14 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14788 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 800 mg+ 150 mg, 30 szt.
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o przed?. uwalnianiu]; 25 mg, 1 zest.
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o przed?. uwalnianiu]; 37,5 mg, 1 zest.
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw. o przed?. uwalnianiu]; 50 mg, 1 zest.
Risperidone | ATC: N 05 AX 08
roztw. doust.; 1 mg/ml, 1 but. 100 ml roztw. doust.; 1 mg/ml, 1 but. 30 ml
Risperidone | ATC: N 05 AX 08
tabl. powl.; 1 mg, 20 szt. tabl. powl.; 2 mg, 20 szt. tabl. powl.; 3 mg, 20 szt. tabl. powl.; 4 mg, 20 szt.
Golimumab | ATC: L 04 AB 06
inj. [roztw.]; 50 mg, 1 wstrzyk.
...A. WYTWÓRCA BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwy i adresy wytwórców biologicznej substancji czynnej odpowiedzialnych za zwolnienie serii Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 NL-2333 CB Leiden Holandia Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 NL-2333 CB Leiden Holandia B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA Produkt leczniczy wydawany na...
Ustekinumab | ATC: L 04 AC 05
inj. [roztw.]; 45 mg, 1 amp.-strzyk.
Estradiol | ATC: G 03 CA 03
system transdermalny; 50 µg/24 h, 6 szt.