O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Aciclovir | ATC: J 05 AB 01
inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 250 mg, 5 fiol.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aciclovir Jelfa, 250 mg, proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci acyklowiru sodowego Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji (liofilizowany) 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Zaka?enia opryszczkowe skóry i b?on...
krem; 20 mg/g, 1 op. 400 g krem; 20 mg/g, 1 tuba 40 g
...40 g. Pojemnik polipropylenowy z zakr?tk?. 1 pojemnik po 400 g. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA 58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2373 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...Al w tekturowym pude?ku. 30 tabletek (2 blistry po 15 tabletek). 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Przedsi?biorstwo Famaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra POZWOLENIA(?) 8. NUMER(-Y) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11519 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA...
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 amp. 1 ml
...100 Jelfa kobietom cie?amym okresie laktacji, oraz w poniewa? nie przeprowadzono bada? karmi?cych u kobiet w ci??y i piersi?. Jednakze badania na zwierz?tach wykaza?y, ?e kalcytonina ?ososiowa nie wykazuje dzia?ania embriotoksycznego i teratogennego. Wykazano, ?e kalcytonina nie przenika przez barier? ?o?yskow? zwierz?t. Nie u wiadomo, czy kalcytonina jest wydzielana do mleka kobiet. Nie zaleca si? zatem kamienia piersi? czasie stosowania preparatu Calcitonin 100 Jelfa...
tabl.; 100 mg, 50 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Calcium Pantothenicum Jelfa,100 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 100 mg wapnia pantotenianu (Calcii pantothenas). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 38 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Bia?a, okr?g?a, obustronnie wypuk?a tabletka 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Niedobory kwasu...
Captopril | ATC: C 09 AA 01
tabl.; 12,5 mg, 30 szt. tabl.; 25 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Captopril Jelfa, 12,5 mg, tabletki Captopril Jelfa, 25 mg, tabletki Captopril Jelfa, 50 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 12,5 mg, 25 mg lub 50 mg kaptoprylu (Captoprilum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: jedna tabletka zawiera 42,15 mg, 84,30 mg lub 168,60 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji...
Danazol | ATC: G 03 XA 01
tabl.; 200 mg, 100 szt.
...piersi?. P?odno?? Pacjentkom w wieku rozrodczym nale?y zaleci? stosowanie niehormonalnej metody antykoncepcyjnej w okresie przyjmowania produktu leczniczego Danazol Jelfa. W przypadku, gdy pacjentka zajdzie w ci??? podczas leczenia, danazol powinien by? natychmiast odstawiony. 4.7 Wp?yw na zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn Produkt leczniczy Danazol Jelfa nie ma wp?ywu lub wywiera nieistotny wp?yw na zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn. Nie przeprowadzono jednak...
Famotidine | ATC: A 02 BA 03
tabl. powl.; 10 mg, 10 szt.
...Blister z folii Aluminium/PVC zawieraj?cy 10 tabletek, w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA 58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9173 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
ma??; 0,25 mg/g, 1 tuba 15 g
?el; 0,25 mg/g, 1 tuba 15 g
ma??; (0,25 mg+ 5 mg)/g, 1 tuba 15 g
krem; 10 mg/g, 15 g
...PRODUKTU LECZNICZEGO HYDROCORTISONUM JELFA, 10 mg/g, krem 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu octanu (Hydrocortisoni acetas). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: alkohol cetylowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt.6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krem Bia?y jednolity krem 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Krem Hydrocortisonum Jelfa stosuje si? miejscowo...
tabl.; 20 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Hydrocortisonum Jelfa, 20 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 20 mg hydrokortyzonu (Hydrocortisonum) Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki Bia?e, okr?g?e tabletki z lini? podzia?u po jednej stronie. Tabletk? mo?na podzieli? na po?owy. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Substytucja w niewydolno?ci kory nadnerczy...
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, 1 but. 2,5 ml
...musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra 7 Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17247 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA...
?el typ U; 20 mg/g, tuba z kaniul? 30 g
?el typ A; 20 mg/g, 1 tuba 30 g
...LECZNICZEGO LIGNOCAINUM JELFA, 20 mg/g, ?el 2. SK?AD JAKO?CIOWY 1 ILO?CIOWY l g ?elu zawiera 20 mg lidokainy chlorowodorku (Lidacaini hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA ?el Przezroczysta lub lekko opalizuj?ca, bezbarwna, jednolita masa 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt leczniczy LIGNOCAINUM JELFA ?el...
?el; 10 mg/g, 1 tuba 15 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Metronidazol Jelfa, 10 mg/g, ?el 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ?elu zawiera 10 mg metronidazolu (Metronidazolum). Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, glikol propylenowy i inne. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA ?el Bezbarwny, przezroczysty i jednolity ?el. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania ? Tr?dzik...
tabl. powl.; 30 mg, 20 szt.
...PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO NEFOPAM JELFA, 30 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 30 mg nefopamu chlorowodorku (Nefopamum hydrochloridum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bia?e, okr?g?e, obustronnie wypuk?e tabletki powlekane. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Nefopam Jelfa mo?e by? stosowany jako lek przeciwbólowy w...
kaps.; , 20 szt. kaps.; , 50 szt.
...z w Nie Vvszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowac' si? obrocie. w 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA 58-500 Jelenia Góra, ul, Wincentego Pola 21 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10756 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA...
Neomycin | ATC: S 01 AA 03
ma?? do oczu; 5 mg/g, 1 tuba 3 g
Ma?szewo m? WZGL?DEM LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU ę/ f* 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO NEOMYCINUM JELFA, 5 mg/g, ma?? do oczu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ma?ci zawiera 5 sulfin;) g mg neoniycyny siarczanu (Nenmyciizi Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? do oczu. Biala, pó?przezroczysta, t?usta, mi?kka masa. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Ostre...
Levofloxacin | ATC: J 01 MA 12
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt.
...dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzon? czynno?ci? nerek. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU JELFA SA ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16 988 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Levofloxacin | ATC: J 01 MA 12
tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
...dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzon? czynno?ci? nerek. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU JELFA SA ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16989 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
inj.; 4 mg/2 ml, 10 amp. 2 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PANCURONIUM JELFA, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwa? 2.SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwa? zawiera 2 mg pankuroniowego bromku (Pancuronii bromidum). 1 ampu?ka 2 ml zawiera 4 mg pankuroniowego bromku (Pancuronii bromidum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: alkohol benzylowy 20 mg/ml. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3.POSTA? FARMACEUTYCZNA...
Piroxicam | ATC: M 01 AC 01
tabl. powl.; 10 mg, 20 szt. tabl. powl.; 20 mg, 20 szt.
...Piroxicam Jelfa, 10 mg, tabletki powlekane Piroxicam Jelfa, 20 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Piroxicam Jelfa, 10 mg, tabletki powlekane 1 tabletka powlekana zawiera: substancj? czynn?: piroksykam (Piroxicamum) 10 mg. Piroxicam Jelfa, 20 mg, tabletki powlekane 1 tabletka powlekana zawiera: substancj? czynn?: piroksykam (Piroxicamum) 20 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Piroxicam Jelfa...
Promazine | ATC: N 05 AA 03
dra?.; 100 mg, 60 szt. dra?.; 25 mg, 60 szt. dra?.; 50 mg, 60 szt.
...PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PROMAZIN JELFA, 25 mg, tabletki dra?owane PROMAZIN JELFA, 50 mg, tabletki dra?owane PROMAZIN JELFA, 100 mg, tabletki dra?owane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY PROMAZIN JELFA, 25 mg: 1 tabletka dra?owana zawiera 25 mg promazyny chlorowodorku (Promazini hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna, sacharoza, ?ó?cie? chinolinowa (E 104). PROMAZIN JELFA, 50 mg: 1 tabletka dra?owana zawiera 50...
?el; 100 mg/g, 1 tuba 40 g
...Ka?da tuba umieszczona jest w pude?ku tekturowym wraz z ulotk? informacyjn?. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 9213 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
krem; 100 mg/g, 1 tuba 40 g
...opakowania Tuba aluminiowa w tekturowym pude?ku 1 tuba po 40 g 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0295 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Imidapril | ATC: C 09 AA 16
tabl.; 5 mg, 28 szt.
...PVC/PVDC/Al w tekturowym pude?ku 2 blistry po 14 tabletek 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA 58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 2l Mmm; ww» lwww? Ilepartar nt iouiykv Lekowa; r Farmarjv 00852 Warszawa ul Miodowa '55 8 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Imidapril | ATC: C 09 AA 16
tabl.; 10 mg, 28 szt.
...PVC/PVDC/Al w tekturowym pude?ku 2 blistry po 14 tabletek 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA 58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 2l MINISTEP J.'r?7'vn0\\'='IA Depanemenl ? on 'k' takowe; i ?armani 00.952 Warszawa ui. ;ramom 8 1; 8. NUMER POZWOLENIA...
Imidapril | ATC: C 09 AA 16
tabl.; 20 mg, 28 szt.
...PVC/PVDC/Al W tekturowym pude?ku Z blistry po 14 tabletek 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODN?IOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA 58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 2l MJNIF a" Depavta vinylu u, Lekowr ? ?armaty 00-552 Vvars?avma .n Nliriduwm m 8. NUIVIER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10700...