tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Jenson Pharmaceutical Services Limited Carradine House 237 Regents Park Road, Londyn N3 3LF Wielka Brytania 8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15893 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
kaps. dojelitowe, twarde; 10 mg, 14 szt.
...w Nie wszystkie \\\\vielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocic. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania 12/13 Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Jenson Pharmaceutical Services Ltd Carradine House, 237 Regents Park Road, London N3 SLF Wielka Brylania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU...
kaps. dojelitowe, twarde; 20 mg, 14 szt.
...blistrach 12/13 Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Jenson Pharmaceutical Services Ltd Carradine House, 237 Regents Park Road, London N3 3LF Wielka Brylania 8. NUMER(-Y) POZWOLENlA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU...