sh: +Johnson=status!!warn!!level!: nie znaleziono polecenia