O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Acetylsalicylic acid | ATC: B 01 AC 06
tabl. dojelitowe; 75 mg, 90 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S?owenia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Abrea, 75 mg: 23818 Abrea, 100 mg: 23819 Abrea, 160 mg: 23820 9...
Celecoxib | ATC: M 01 AH 01
kaps. twarde; 100 mg, 10 szt. kaps. twarde; 100 mg, 30 szt. kaps. twarde; 100 mg, 60 szt. kaps. twarde; 200 mg, 10 szt. kaps. twarde; 200 mg, 30 szt. kaps. twarde; 200 mg, 60 szt.
...40, 50, 60, 90 i 100 kapsu?ek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODPMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA d.d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S?owenia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Aclexa 100 mg Pozwolenie nr Aclexa 200 mg Pozwolenie nr 9...
Losartan + Amlodipine | ATC: C 09 DB 06
tabl. powl.; 100/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 100/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50/10 mg, 60 szt. tabl. powl.; 50/10 mg, 90 szt. tabl. powl.; 50/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 50/5 mg, 60 szt. tabl. powl.; 50/5 mg, 90 szt.
...musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych zalece? dotycz?cych usuwania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S?owenia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Alortia, 50 mg + 5 mg , tabletki powlekane Pozwolenie nr 21710 Alortia, 50 mg...
Venlafaxine | ATC: N 06 AX 16
kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 150 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 150 mg, 60 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 37,5 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 75 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu, twarde; 75 mg, 60 szt.
Venlafaxine | ATC: N 06 AX 16
kaps. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 28 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 75 mg, 28 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S?owenia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 37,5 mg: pozwolenie nr 12898 75 mg: pozwolenie nr 12899 150 mg...
Amiodarone | ATC: C 01 BD 01
inf. do?./inj. [roztw.]; 150 mg/3 ml, 5 amp. 3 ml
...wlewu do?ylnego powinna by? podana w 250 ml 5% glukozy. Wlewy do?ylne powinny by? podawane przy u?yciu pompy obj?to?ciowej poprzez centralny cewnik ?ylny. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d. d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S?owenia 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2726 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
tabl.; 4/10 mg, 30 szt. tabl.; 4/10 mg, 90 szt. tabl.; 4/5 mg, 30 szt. tabl.; 4/5 mg, 90 szt. tabl.; 8/10 mg, 30 szt. tabl.; 8/10 mg, 90 szt. tabl.; 8/5 mg, 30 szt. tabl.; 8/5 mg, 90 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S?owenia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Amlessa, 4 mg + 5 mg, tabletki Pozwolenie nr 18736 Amlessa, 4 mg + 10...
Ramipril | ATC: C 09 AA 05
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 10 mg, 60 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 60 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S?owenia 17 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 2,5 mg: pozwolenie nr 12095 5 mg: pozwolenie nr 12096 10...
tabl.; 5/25 mg, 30 szt.
...98 i 100 tabletek Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych zalece? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S?owenia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 12141 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
tabl.; 2,5/12,5 mg, 30 szt.
...98 i 100 tabletek Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych zalece? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S?owenia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 12140 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt. tabl.; 30 mg, 56 szt.
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 15 mg, 28 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S?owenia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 5 mg: pozwolenie nr 22255 10 mg: pozwolenie nr 22256 15 mg: pozwolenie...
Sertraline | ATC: N 06 AB 06
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...pude?ku. Opakowania: 28 lub 84 tabletki powlekane. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d. d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S?owenia 20 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Asentra, 50 mg: pozwolenie nr 9632 Asentra, 100 mg: pozwolenie nr 9633...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 30 mg, 30 szt. tabl. powl.; 30 mg, 60 szt. tabl. powl.; 60 mg, 30 szt. tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY, POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoleg?a 5, 02-235 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 30 mg: pozwolenie nr 18462 60 mg: pozwolenie nr 18463 80 mg: pozwolenie...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 90 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 60 szt. tabl. powl.; 20 mg, 90 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 60 szt. tabl. powl.; 40 mg, 90 szt.
...wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoleg?a 5, 02-235 Warszawa 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Atoris, 10 mg: pozwolenie nr 9918 Atoris, 20 mg: pozwolenie nr 9919 Atoris...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...tekturowym pude?ku. Blister zawiera 3 tabletki powlekane. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA Polska Sp. z o.o., ul. Równoleg?a 5, 02-235 Warszawa, Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 10548 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Azithromycin Krka, 250 mg, tabletki powlekane Azithromycin Krka, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Azithromycin Krka 250 mg, tabletki powlekane Ka?da tabletka powlekana zawiera 250 mg azytromycyny (Azithromycinum), w postaci azytromycyny dwuwodnej. Azithromycin Krka 500 mg, tabletki powlekane Ka?da tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny (Azithromycinum), w postaci azytromycyny dwuwodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych...
Ginkgo biloba | ATC: N 06 DX 02
kaps. twarde; 40 mg, 90 szt.
Ginkgo biloba | ATC: N 06 DX 02
kaps. twarde; 120 mg, 60 szt.
...w pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. Ka?dy niezu?yty produkt lub materia? nale?y usuwa? zgodnie z lokalnymi wymaganiami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d. d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S?owenia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZED?U?ENIA...
Ivabradine | ATC: C 01 EB 17
tabl.; 5 mg, 56 szt. tabl.; 7,5 mg, 56 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S?owenia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 5 mg: pozwolenie nr 23331 7,5 mg: pozwolenie nr 23332 16 9...
Metoprolol succinate | ATC: C 07 AB 02
tabl. o przed?. uwalnianiu; 23,75 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 47,5 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 95 mg, 30 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d. d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S?owenia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 23,75 mg: pozwolenie nr 22847 47,5 mg: pozwolenie nr 22848 95...
tabl. powl.; 5/12,5 mg, 28 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S?owenia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 16836 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Cilazapril | ATC: C 09 AA 08
tabl. powl.; 1 mg, 30 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S?owenia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Cazaprol 1 mg: pozwolenie nr 15105 Cazaprol 2,5 mg: pozwolenie nr 15106...
tabl. powl.; 5 mg, 20 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 90 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S?owenia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 14779 10 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Ciprofloxacin | ATC: J 01 MA 02
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 5 amp. 10 ml
...od 3 do 4 (np. penicylina, heparyna). Je?li konieczne jest dodatkowe podanie którego? z tych leków, nale?y go zawsze podawa? oddzielnie od cyprofloksacyny. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S?owenia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/0663 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Ciprofloxacin | ATC: J 01 MA 02
tabl.; 250 mg, 10 szt. tabl.; 500 mg, 10 szt.
...w tekturowym pude?ku Opakowania: 10 tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S?owenia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 250 mg: pozwolenie nr R/0664 500 mg: pozwolenie nr R/0662 19...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...I WYMAGANIA DOTYCZ?CE DOPUSZCZENIA DO OBROTU D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 21 A. WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Krka, d.d., Novo mesto ?marje?ka cesta 6 8501 Novo mesto S?owenia B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza ? Rp. C. INNE WARUNKI I...
Clopidogrel | ATC: B 01 AC 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...Co to jest lek Clopidogrel Krka i w jakim celu si? go stosuje 2. Informacje wa?ne przed przyj?ciem leku Clopidogrel Krka 3. Jak stosowa? lek Clopidogrel Krka 4. Mo?liwe dzia?ania niepo??dane 5. Jak przechowywa? lek Clopidogrel Krka 6. Zawarto?? opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Clopidogrel Krka i w jakim celu si? go stosuje Clopidogrel Krka zawiera klopidogrel i nale?y do...
tabl.; 4/10/1,25 mg, 30 szt. tabl.; 4/5/1,25 mg, 30 szt. tabl.; 8/10/2,5 mg, 30 szt. tabl.; 8/5/2,5 mg, 30 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA, d.d., Novo mesto, ?marje?ka cesta 6, 8501 Novo mesto, S?owenia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Co-Amlessa, 2 mg + 5 mg + 0,625 mg, tabletki Pozwolenie nr 21639...
tabl.; 8/2,5 mg, 30 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga? Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoleg?a 5, 02-235 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 17967 19 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...