O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Podophyllotoxin | ATC: D 06 BB 04
roztw. na skór?; 5 mg/ml, 1 but. 3,5 ml
...polipropylenu, w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Patrz ?Dawkowanie i sposób podawania? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2995 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
?el; (0,05 mg+ 0,5 mg)/g, 1 but. 15 g ?el; (0,05 mg+ 0,5 mg)/g, 1 but. 30 g ?el; (0,05 mg+ 0,5 mg)/g, 1 but. 60 g
...obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA...
ma??; (0,05 mg+ 0,5 mg)/g, 1 tuba 15 g ma??; (0,05 mg+ 0,5 mg)/g, 1 tuba 30 g
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9797 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 13...
piana na skór?; (50 µg+ 0,5 mg)/g, poj. 60 g
...obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA...
Tacrolimus | ATC: L 04 AD 02
tabl. o przed?. uwalnianiu; 0,75 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 1 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 1 mg, 90 szt tabl. o przed?. uwalnianiu; 4 mg, 30 szt.
...Wytwórca Veloxis Pharmaceuticals A/S Břge Allé 5, 2th 2970 Hřrsholm Dania lub Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder Stra?e 51 - 61 59320 Ennigerloh Nadrenia Pó?nocna-Westfalia Niemcy lub Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via San Leonardo 96 43122 Pharma W?ochy W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: België/Belgique/Belgien Lietuva Chiesi sa/nv Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tél...
krem; (20 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 15 g
...Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA...
Fusidic acid | ATC: D 06 AX 01
ma??; 20 mg/g, 1 tuba 15 g ma??; 20 mg/g, 1 tuba 5 g
...ma?ci, umieszczone w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania. Brak specjalnych zalece?. 3 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7079 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED???ENIA POZWOLENIA 10 kwietnia 1997...
Fusidic acid | ATC: D 06 AX 01
krem; 20 mg/g, 1 tuba 15 g krem; 20 mg/g, 1 tuba 5 g
...gi 15 umieszczone g kremu, w usuwania i przygotowywania produktu 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce leczniczego do stosowania. Brak szczególnych wymaga?. NA PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE 7. DOPUSZCZENIE DO OBROTU LEO Pharma AIS lndustriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania DOPUSZCZENIE DO OBROTU POZWOLENIA NA 8. NUMER 7073 D0 PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE WYDANIA 9. DATA OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA IO kwietnia 1997 5...
emulsja; 1 mg/g, 1 but. 30 g
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/6919 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
krem; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2591 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
krem; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1915 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
roztw. na skór?; 1 mg/ml, 1 but. 30 ml
...resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4 Proposed SPC 00607295 - Clean 1.0 Pg. 4 v LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2592 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Natamycin | ATC: D 01 AA 02
krem; 20 mg/g, 1 tuba 30 g
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1918 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Natamycin | ATC: G 01 AA 02
globulki dopochwowe; 100 mg, 3 szt. globulki dopochwowe; 100 mg, 6 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1919 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
krem; (10 mg+ 10 mg+ 3500 j.m.)/g, 1 tuba 15 g
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1917 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 00598808...
ma??; (10 mg+ 10 mg+ 3500 j.m.)/g, 1 tuba 15 g
ma??; 0,3 mg/g, 1 tuba 10 g ma??; 1 mg/g, 1 tuba 10 g ma??; 1 mg/g, 1 tuba 30 g
...Deutschland Nederland LEO Pharma GmbH LEO Pharma B.V. Tel: +49 6102 2010 Tel: +31 205104141 Eesti Norge LEO Pharma A/S LEO Pharma AS Tel: +45 44 94 58 88 Tlf: +47 22514900 ?????? Österreich LEO Pharmaceutical Hellas S.A. LEO Pharma GmbH ???: +30 210 68 34322 Tel: +43 1 503 6979 Espańa Polska Laboratorios LEO Pharma, S.A. LEO Pharma Sp...
Pivmecillinam | ATC: J 01 CA 08
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt. tabl. powl.; 400 mg, 15 szt.
...leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU LEO Pharma A/S Industriparken 55 2750 Ballerup, Dania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
Bromfenac | ATC: S 01 BC 11
krople do oczu [roztw.]; 0,9 mg/ml, 1 but. 5 ml
...ml z zakr?tk?. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Croma-Pharma GmbH Industriezeile 6 A-2100 Leobendorf Austria office@croma.at Wytwórca Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165-173 13581 Berlin Niemcy W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: 21 BE/LU/NL CY Bausch & Lomb Pharma nv/sa, Belgium Kypropharm Ltd Tél/Tel: + 32...
prosz. i rozp. do przyg. roztw. do stos. na skór?; (40 mg+ 12 mg)/ml, 1 op. 30 ml
...butelk? z aplikatorem. 5. Po sporz?dzeniu roztwór mo?na stosowa? przez 5 tygodni. Termin wa?no?ci nale?y zapisa? na butelce. 00598787 v 1.0 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4004 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...