inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1000 j.m., 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. rozp.+ zest.
...wapnia chlorek dwuwodny. Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwa?. 6.2. Niezgodno?ci farmaceutyczne Nie miesza? produktu leczniczego Willfact z innymi produktami leczniczymi. Dopuszcza si? jedynie mieszanie z osoczowym VIII czynnikiem krzepni?cia produkowanym przez LFB- BIOMEDICAMENTS, dla którego przeprowadzono badanie zgodno?ci. Jednak?e ten czynnik krzepni?cia FVIII nie znajduje si? w obrocie we wszystkich krajach europejskich. Nale?y stosowa? wy??cznie licencjonowane, polipropylenowe zestawy do mieszania. W przypadku stosowania innych...