O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1000 j.m., 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. rozp.+ zest.
...wapnia chlorek dwuwodny. Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwa?. 6.2. Niezgodno?ci farmaceutyczne Nie miesza? produktu leczniczego Willfact z innymi produktami leczniczymi. Dopuszcza si? jedynie mieszanie z osoczowym VIII czynnikiem krzepni?cia produkowanym przez LFB- BIOMEDICAMENTS, dla którego przeprowadzono badanie zgodno?ci. Jednak?e ten czynnik krzepni?cia FVIII nie znajduje si? w obrocie we wszystkich krajach europejskich. Nale?y stosowa? wy??cznie licencjonowane, polipropylenowe zestawy do mieszania. W przypadku stosowania innych...