inj. dom. [zaw.]; 10 µg, 1 fiol. 0,5 ml
...produktu leczniczego do stosowania Przed u?yciem nale?y wstrz?sn?? fiolk?, poniewa? podczas przechowywania mo?e utworzy? si? delikatny, bia?y osad z bezbarwnym nads?czem. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU LG Life Sciences Poland Sp. z o. o. ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8405 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
inj. dom. [zaw.]; 20 µg, 1 fiol. 1 ml
...produktu leczniczego do stosowania Przed u?yciem nale?y wstrz?sn?? fiolk?, poniewa? podczas przechowywania mo?e utworzy? si? delikatny, bia?y osad z bezbarwnym nads?czem. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU LG Life Sciences Poland Sp. z o. o. ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8403 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...