Rasburicase | ATC: V 03 AF 07
inf. do?. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1,5 mg, 3 fiol. 1,5 mg+ 3 amp. rozp.
...pacjentom z bia?aczk? oraz ch?oniakiem, z ryzykiem wyst?pienia hiperurykemii i zespo?u rozpadu guza (TLS, ang. tumor lysis syndrome), podawano rasburykaz? w dawce 0,2 mg/kg mc./dob?, do?ylnie, przez 5 dni...353 (0) 1 403 56 00 Tel: +386 1 560 48 00 Ísland Slovenská republika Vistor hf. sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. Sími: +354 535 7000 Tel: +421 2 33...
kaps. twarde; 100 mg, 120 szt. kaps. twarde; 50 mg, 30 szt. tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...wszystkich pacjentów. Zespó? rozpadu guza Ze wzgl?du na mo?liwo?? wyst?pienia zespo?u rozpadu guza (TLS, ang. tumour lysis syndrome), przed rozpocz?ciem leczenia produktem leczniczym Glivec, zaleca si? skorygowanie klinicznie istotnego odwodnienia oraz leczenie...Tel: +353 1 260 12 55 Tel: +386 1 300 75 50 Ísland Slovenská republika Vistor hf. Novartis Slovakia s.r.o. Sími: +354 535 7000 Tel: +421 2 5542 5439 172...
kaps. twarde; 150 mg, 28 szt. kaps. twarde; 200 mg, 112 szt. kaps. twarde; 200 mg, 28 szt.
...tych pacjentów. Zespó? rozpadu guza Ze wzgl?du na mo?liwo?? wyst?pienia zespo?u rozpadu guza (TLS, ang. tumour lysis syndrome), przed rozpocz?ciem leczenia produktem leczniczym Tasigna zaleca si? skorygowanie klinicznie istotnego odwodnienia oraz leczenie...Tel: +353 1 260 12 55 Tel: +386 1 300 75 50 Ísland Slovenská republika Vistor hf. Novartis Slovakia s.r.o. Sími: +354 535 7000 Tel: +421 2 5542 5439 Italia...