tabl.; 330 mg, 20 szt. tabl.; 330 mg, 60 szt. tabl.; 330 mg, 90 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lubichowska 176 b 83-200 Starogard Gda?ski tel. 58 561 20 08 e-mail: poczta@labofarm.com.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4731 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
mieszanka zio?owa do zaparzania; , 30 sasz. 2 g
...produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lubichowska 176 b 83-200 Starogard Gda?ski tel. 58 561-20-08 fax 58 561-20-16 e-mail: poczta@labofarm.com.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU IL-6239/LN 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
mieszanka zio?owa do zaparzania; , 30 sasz. 1,5 g
Oak bark | ATC: A 07 XA
tabl.; 370 mg, 30 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lubichowska 176 b 83-200 Starogard Gda?ski tel. 58 561 20 08 fax 58 561 20 16 e-mail: poczta@labofarm.com.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10376 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
tabl.; 330 mg, 20 szt. tabl.; 330 mg, 60 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lubichowska 176 b 83-200 Starogard Gda?ski tel. 58 561 20 08 fax 58 561 20 16 e-mail: poczta@labofarm.com.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/7174 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
tabl.; , 60 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lubichowska 176 b 83-200 Starogard Gda?ski tel. 58 561 20 08 fax 58 561 20 16 e-mail: poczta@labofarm.com.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2751 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Urtica dioica | ATC: G 04 CX
tabl.; 330 mg, 60 szt. tabl.; 330 mg, 90 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lubichowska 176 b 83-200 Starogard Gda?ski tel. 58 561-20-08 fax 58 561-20-16 e-mail: poczta@labofarm.com.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9126 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
mieszanka zio?owa do zaparzania; , 30 sasz. 3 g
...produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lubichowska 176 b 83-200 Starogard Gda?ski tel. 58 561 20 08 fax 58 561 20 16 e-mail: poczta@labofarm.com.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU IL-5779/LN 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...