O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
kaps. twarde; 40/160 mg,
...odpowiedzialnego. Belgiė/Belgique/Belgien Lietuva Laboratoires SMB S.A. Laboratoires SMB S.A. Tél/Tel: + 32.2.411.48.28. Tel: + 32.2.411.48.28. 38 ???????? Luxembourg/Luxemburg Synapsis Bulgaria Ltd Laboratoires SMB S.A. Te?.: + 359.2.444.24.94 Tél/Tel: + 32.2.411.48.28. ?eskį republika Magyarorszįg Laboratoires SMB S.A. Laboratoires SMB S.A. Tel: + 32.2...