kaps. twarde; 40/160 mg,
...zawieraj?cych 30, 60 lub 90 kapsu?ek oraz w bia?ych, nieprzezroczystych plastikowych butelkach zawieraj?cych 30, 60 lub 90 kapsu?ek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny Wytwórca Laboratoires SMB s.a. SMB Technology s.a. Rue de la Pastorale, 26-28 Rue du Parc Industriel 39 B-1080 Bruksela B-6900 Marche en Famenne Belgia Belgia Data zatwierdzenia ulotki: Szczegó?owa informacja...