p?yn do stos. w j. ustnej; 200 mg/g, 1 op. 10 g
?el; 10 mg/g, 1 tuba 100 g ?el; 10 mg/g, 1 tuba 50 g
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania. Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. ul. Spó?dzielcza 25 A 11-001 Dywity 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17674 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
p?yn doodbytniczy; (32,2 mg+ 139 mg)/ml, 1 but. 150 ml p?yn doodbytniczy; (32,2 mg+ 139 mg)/ml, 50 but. 150 ml
...pakowanego po 50 szt. w karton zbiorczy. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. ul. Spó?dzielcza 25a 11-001 Dywity 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2987 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
p?yn na skór?; , op. 30 g
prosz. do przyg. roztw. doust.; , sasz. 75 g
roztw. na skór?; , 1 but. 100 g roztw. na skór?; , 1 poj. 4 kg
?el; 25 mg/g, 1 tuba 100 g ?el; 25 mg/g, 1 tuba 50 g
...leku do stosowania Po zastosowaniu produktu leczniczego, nale?y dok?adnie zamkn?? tub? i umy? r?ce, chyba ?e to w?a?nie r?ce s? miejscem leczonym. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. ul. Spó?dzielcza 25 A 11-001 Dywity 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17974 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
roztw. na skór?; , atomizer 50 g
ma?? kosmetyczna; , op. 500 g ma?? kosmetyczna; , tuba 30 g
ma?? kosmetyczna; , op. 1 kg
roztw.; , op. 500 g