tabl.; 5/5 mg, 30 szt.
...po 50 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19 Pozwolenie nr 14896 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl.; 5/10 mg, 30 szt.
...po 50 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 14899 19 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl.; 10/5 mg, 30 szt.
...po 50 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19 Pozwolenie nr 14897 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl.; 10/10 mg, 30 szt.
...po 50 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19 Pozwolenie nr 14898 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl.; 3,5/2,5 mg, 30 szt. tabl.; 7/5 mg, 30 szt.
...po 100 sztuk. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Co-Prestarium Initio, 3,5 mg + 2,5 mg: Pozwolenie nr 22472 Co-Prestarium Initio, 7...
Tianeptine sodium | ATC: N 06 AX 14
tabl. powl.; 12,5 mg, 30 szt.
tabl. dra?.; 12,5 mg, 30 szt. tabl. dra?.; 12,5 mg, 90 szt.
tabl. dra?.; 12,5 mg, 30 szt.
tabl. dra?.; 12,5 mg, 30 szt.
...30 sztuk) oraz 108 (6 blistrów po 18 sztuk) tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7 Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3702 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
Gliclazide | ATC: A 10 BB 09
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 60 mg, 30 szt.
...500 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 9 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 16641 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
...zawiera 30 tabletek powlekanych (2 blistry po 15 szt.), w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 7481 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Fotemustine | ATC: L 01 AD 05
inf. do?. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 208 mg, 1 fiol. 10 ml+ rozp.
...w przypadku wynaczynienia: przerwa? wlew, aspirowa? wynaczyniony roztwór najszybciej jak to mo?liwe oraz unieruchomion? ko?czyn? unie?? i utrzymywa? w tej pozycji. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7 Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4801 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 2,5/0,625 mg, 30 szt.
...x 50 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12984 18 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
tabl.; 10/2,5 mg, 30 szt.
...500 tabletek powlekanych. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15557 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...obu stronach. Tabletka mo?e by? podzielona na po?owy. Tabletki s? dost?pne w pude?kach zawieraj?cych 30 lub 90 tabletek. Podmiot odpowiedzialny: Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja Wytwórca: Les Laboratoires Servier Industrie (LSI) 905 route de Saran 45520 Gidy Francja lub Servier (Ireland) Industries Ltd (SII) Gorey Road - Arklow - Co. Wicklow Irlandia 30 lub ANPHARM Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...oznakowaniem z jednej strony i z drugiej strony. Tabletki s? dost?pne w pude?kach zawieraj?cych 30 lub 90 tabletek. Podmiot odpowiedzialny: Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja Wytwórca: Les Laboratoires Servier Industrie (LSI) 905 route de Saran 45520 Gidy Francja lub Servier (Ireland) Industries Ltd (SII) Gorey Road - Arklow - Co. Wicklow Irlandia lub ANPHARM Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B...
tabl. powl.; 5/5 mg, 30 szt.
...tabletek powlekanych ka?dy. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 22888 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 5/10 mg, 30 szt.
...tabletek powlekanych ka?dy. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 22889 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 10/5 mg, 30 szt.
...tabletek powlekanych ka?dy. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 22890 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 10/10 mg, 30 szt.
...tabletek powlekanych ka?dy. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 22891 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Ivabradine | ATC: C 01 EB 17
tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 7,5 mg, 56 szt.
...tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16 Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/05/316/001-007 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Piribedil | ATC: N 04 BC 08
tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 30 szt.
...tekturowym pude?ku. 1 blister PVC/Aluminium po 30 tabletek w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8463 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Rilmenidine | ATC: C 02 AC 06
tabl.; 1 mg, 30 szt.
...je do apteki lub zapyta? farmaceut? jak si? ich pozby?, aby by?o to zgodne z lokalnymi wymaganiami. Takie post?powanie pomo?e chroni? ?rodowisko. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/7269 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 1,5/10 mg, 30 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 1,5/5 mg, 30 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 16 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Tertens-AM, 1,5 mg + 5 mg: Pozwolenie nr 21557 Tertens-AM, 1,5 mg + 10...
tabl. powl.; 5/1,25 mg, 30 szt.
...x 50 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 5.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12990 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA...
Indapamide | ATC: C 03 BA 11
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 1,5 mg, 30 szt.
...blistry po 15 szt.) lub 90 tabletek (5 blistrów po 18 szt.). 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/7382 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 10/2,5/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10/2,5/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5/1,25/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5/1,25/5 mg, 30 szt.
...?rodek poch?aniaj?cy wilgo?. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Triplixam, 2,5 mg + 0,625 mg +5 mg: Pozwolenie nr 21771 Triplixam, 5 mg + 1...
tabl. powl.; 20 mg/10 mg/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg/5 mg/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg/10 mg/10 mg, 30 szt.
...100 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 36 Triveram, 10 mg + 5 mg + 5 mg: Pozwolenie nr 22808 Triveram, 20 mg + 5 mg...
Agomelatine | ATC: N 06 AX 22
tabl.; 25 mg, 28 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja Wytwórca Les Laboratoires Servier Industrie 905, route de Saran 45520 Gidy Francja Servier (Ireland) Industries Ltd Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow Irlandia ANPHARM Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B 03-236 Warszawa Polska Laboratorios Servier, S.L. Avda. de los Madrońos, 33 28043 Madryt...