O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 5/5 mg, 30 szt.
...po 50 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19 Pozwolenie nr 14896 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl.; 5/10 mg, 30 szt.
...po 50 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 14899 19 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl.; 10/5 mg, 30 szt.
...po 50 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19 Pozwolenie nr 14897 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl.; 10/10 mg, 30 szt.
...po 50 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19 Pozwolenie nr 14898 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl.; 3,5/2,5 mg, 30 szt. tabl.; 7/5 mg, 30 szt.
...po 100 sztuk. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Co-Prestarium Initio, 3,5 mg + 2,5 mg: Pozwolenie nr 22472 Co-Prestarium Initio, 7...
Tianeptine sodium | ATC: N 06 AX 14
tabl. powl.; 12,5 mg, 30 szt.
...30 sztuk) oraz 108 (6 blistrów po 18 sztuk) tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7 Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3702 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. dra?.; 12,5 mg, 30 szt. tabl. dra?.; 12,5 mg, 90 szt.
tabl. dra?.; 12,5 mg, 30 szt.
tabl. dra?.; 12,5 mg, 30 szt.
Gliclazide | ATC: A 10 BB 09
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 60 mg, 30 szt.
...500 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 9 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 16641 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
...zawiera 30 tabletek powlekanych (2 blistry po 15 szt.), w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 7481 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Fotemustine | ATC: L 01 AD 05
inf. do?. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 208 mg, 1 fiol. 10 ml+ rozp.
...w przypadku wynaczynienia: przerwa? wlew, aspirowa? wynaczyniony roztwór najszybciej jak to mo?liwe oraz unieruchomion? ko?czyn? unie?? i utrzymywa? w tej pozycji. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7 Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4801 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 2,5/0,625 mg, 30 szt.
...x 50 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 5.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12984 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl.; 10/2,5 mg, 30 szt.
...500 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 5.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 15557 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...z jednej strony i z drugiej strony. Tabletki s? dost?pne w pude?kach zawieraj?cych 30 lub 90 tabletek. Podmiot odpowiedzialny: Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja Wytwórca: Les Laboratoires Servier Industrie (LSI) 905 route de Saran 45520 Gidy Francja lub 31 Servier (Ireland) Industries Ltd (SII) Gorey Road - Arklow - Co. Wicklow Irlandia lub ANPHARM Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B...
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...stronach. Tabletka mo?e by? podzielona na po?owy. Tabletki s? dost?pne w pude?kach zawieraj?cych 30 lub 90 tabletek. Podmiot odpowiedzialny: Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 32 Wytwórca: Les Laboratoires Servier Industrie (LSI) 905 route de Saran 45520 Gidy Francja lub Servier (Ireland) Industries Ltd (SII) Gorey Road - Arklow - Co. Wicklow Irlandia lub ANPHARM Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B...
tabl. powl.; 10/10 mg, 30 szt.
...sztuk) lub 100 tabletek, zapakowanych w tekturowe pude?ka. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny: Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja Wytwórca: Les Laboratoires Servier Industrie (LSI) 905 route de Saran 45520 Gidy Francja lub 38 Servier (Ireland) Industries Ltd (SII) Moneylands, Gorey Road Arklow - Co. Wicklow Irlandia lub Anpharm Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol...
tabl. powl.; 10/5 mg, 30 szt.
...sztuk) lub 100 tabletek, zapakowanych w tekturowe pude?ka. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny: Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja Wytwórca: Les Laboratoires Servier Industrie (LSI) 905 route de Saran 45520 Gidy Francja lub 39 Servier (Ireland) Industries Ltd (SII) Moneylands, Gorey Road Arklow - Co. Wicklow Irlandia lub Anpharm Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol...
tabl. powl.; 5/10 mg, 30 szt.
...sztuk) lub 100 tabletek, zapakowanych w tekturowe pude?ka. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny: Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja Wytwórca: Les Laboratoires Servier Industrie (LSI) 905 route de Saran 45520 Gidy Francja 39 lub Servier (Ireland) Industries Ltd (SII) Moneylands, Gorey Road Arklow - Co. Wicklow Irlandia lub Anpharm Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol...
tabl. powl.; 5/5 mg, 30 szt.
...sztuk) lub 100 tabletek, zapakowanych w tekturowe pude?ka. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny: Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja Wytwórca: Les Laboratoires Servier Industrie (LSI) 905 route de Saran 45520 Gidy 39 Francja lub Servier (Ireland) Industries Ltd (SII) Moneylands, Gorey Road Arklow - Co. Wicklow Irlandia lub Anpharm Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol...
Ivabradine | ATC: C 01 EB 17
tabl. powl.; 5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 7,5 mg, 56 szt.
...znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex ? Francja Wytwórca Les Laboratoires Servier Industrie 905 route de Saran 45520 Gidy ? Francja Servier (Ireland) Industries Ltd Gorey Road Arklow ? Co. Wicklow ? Irlandia ANPHARM Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B, 03-236, Warszawa ? Polska i Laboratorios Servier, S.L. Avda. de los Madrońos...
Piribedil | ATC: N 04 BC 08
tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 30 szt.
...tekturowym pude?ku. 1 blister PVC/Aluminium po 30 tabletek w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8463 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Rilmenidine | ATC: C 02 AC 06
tabl.; 1 mg, 30 szt.
...je do apteki lub zapyta? farmaceut? jak si? ich pozby?, aby by?o to zgodne z lokalnymi wymaganiami. Takie post?powanie pomo?e chroni? ?rodowisko. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/7269 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 1,5/10 mg, 30 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 1,5/5 mg, 30 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 16 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Tertens-AM, 1,5 mg + 5 mg: Pozwolenie nr 21557 Tertens-AM, 1,5 mg + 10...
tabl. powl.; 5/1,25 mg, 30 szt.
...x 50 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 5.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 12990 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA...
Indapamide | ATC: C 03 BA 11
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 1,5 mg, 30 szt.
...blistry po 15 szt.) lub 90 tabletek (5 blistrów po 18 szt.). 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/7382 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 10/2,5/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10/2,5/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5/1,25/10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5/1,25/5 mg, 30 szt.
...?rodek poch?aniaj?cy wilgo?. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Triplixam, 2,5 mg + 0,625 mg +5 mg: Pozwolenie nr 21771 Triplixam, 5 mg + 1...
tabl. powl.; 20 mg/10 mg/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg/5 mg/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg/10 mg/10 mg, 30 szt.
...100 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 36 Triveram, 10 mg + 5 mg + 5 mg: Pozwolenie nr 22808 Triveram, 20 mg + 5 mg...
Agomelatine | ATC: N 06 AX 22
tabl.; 25 mg, 28 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja Wytwórca Les Laboratoires Servier Industrie 905, route de Saran 45520 Gidy Francja Servier (Ireland) Industries Ltd Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow Irlandia ANPHARM Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B 03-236 Warszawa Polska Laboratorios Servier, S.L. Avda. de los Madrońos, 33 28043 Madryt...