sh: +Rauscher=status!!warn!!level!: nie znaleziono polecenia