O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutˇw wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunkˇw, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. [roztw.]; 7,5 mg, 1 fiol. 1,3 ml
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 28 szt.
tabl.; 15 mg, 28 szt.
...203 747 5000 121 Espa˝a Polska Otsuka Pharmaceutical, S.A. Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Tel: +34 93 550 01 00 Tel: + 44 (0)203 747 5000 France Portugal Otsuka Pharmaceutical France SAS Lundbeck Portugal Lda TÚl: +33(0)1 47 08 00 00 Tel: +351 21 00 45 900 Hrvatska RomÔnia Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Tel: +44 (0)203 747...
Vortioxetine | ATC: N 06 AX 26
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...Luxemburg Lundbeck Export A/S Representative Office Lundbeck S.A. Tel: +359 2 962 4696 TÚl: +32 2 340 2828 75 ?eskß republika Magyarorszßg Lundbeck ?eskß republika s.r.o. Lundbeck Hungaria Kft. Tel: +420 225 275 600 Tel: +36 1 4369980 Danmark Malta Lundbeck Pharma A/S H. Lundbeck A/S Tlf: +45 4371 4270 Tel: + 45 36301311 Deutschland Nederland Lundbeck GmbH Lundbeck...
Citalopram | ATC: N 06 AB 04
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszystkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? w zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 DK-2500 Valby Dania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8015 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 25 mg, 100 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 DK-2500 Valby Dania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Tabletki powlekane 25 mg: Pozwolenie nr R/1268 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
tabl. powl.; 10 mg, 100 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 DK-2500 Valby Dania 10/11 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Tabletki powlekane 10 mg: Pozwolenie nr R/1267 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
inj. [roztw. olejowy]; 50 mg/ml, 5 amp.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 DK-2500 Valby Dania 10/11 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1269 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
inj. [roztw. olejowy]; 200 mg/ml, 10 amp. inj. [roztw. olejowy]; 200 mg/ml, 1 amp.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 11/12 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 DK-2500 Valby Dania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1892 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Memantine hydrochloride | ATC: N 06 DX 01
tabl. powl.; 10 mg, 56 szt.
...Danmark Nederland Lundbeck Pharma A/S Lundbeck B.V. Ottiliavej 9 Herikerbergweg 100 DK-2500 Valby NL-1101 CM Amsterdam Tlf: +45 4371 4270 Tel: +31 20 697 1901 Deutschland Norge Lundbeck GmbH H. Lundbeck AS Ericusspitze 2 Postboks 361 D-20457 Hamburg N-1326 Lysaker Tel: +49 40 23649 0 Tlf: +47 91 300 800 Eesti Ísterreich H. Lundbeck A/S Lundbeck Austria...
Flupentixol | ATC: N 05 AF 01
tabl. powl.; 0,5 mg, 50 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 DK-2500 Valby Dania 8. NUMER(-Y) POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21552 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 04.11...
Flupentixol | ATC: N 05 AF 01
tabl. powl.; 3 mg, 50 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 DK-2500 Valby Dania 8. NUMER(-Y) POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21553 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA...
Flupentixol | ATC: N 05 AF 01
inj. [roztw. olejowy]; 20 mg/ml, 1 amp. 1 ml
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 DK-2500 Valby Dania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1272 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Escitalopram | ATC: N 06 AB 10
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...100, 200 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby Dania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Tabletki 5 mg: Pozwolenie nr 14282 Tabletki 10 mg: Pozwolenie nr 14283 9. DATA WYDANIA...
Nalmefene | ATC: N 07 BB 05
tabl. powl.; 18 mg, 14 szt. tabl. powl.; 18 mg, 7 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady, nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU H.Lundbeck A/S Ottiliavej 9 DK-2500 Valby Dania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/12/815/001 7 tabletek EU/1/12/815/002 14 tabletek...
Sertindole | ATC: N 05 AE 03
tabl. powl.; 12 mg, 28 szt. tabl. powl.; 16 mg, 28 szt. tabl. powl.; 4 mg, 30 szt.
...rodzaje opakowa? musza znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczegˇlne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczegˇlnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 DK-2500 Valby Dania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4 mg - Pozwolenie nr 10892 12 mg - Pozwolenie nr 10893 16 mg - Pozwolenie nr 10894...