Bosentan | ATC: C 02 KX 01
tabl. powl.; 125 mg, 56 szt.
...NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO STAYVEER 62,5 mg tabletki Bozentan 2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Marklas Nederland BV 3. TERMIN WA?NO?CI EXP: {MM/RRRR} 4. NUMER SERII Lot 5. INNE 49 MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH BLISTRY 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO STAYVEER 125 mg tabletki Bozentan 2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Marklas Nederland BV 3. TERMIN WA?NO?CI EXP: {MM/RRRR} 4. NUMER SERII Lot...