Etoricoxib | ATC: M 01 AH 05
tabl. powl.; 30 mg, 28 szt. tabl. powl.; 60 mg, 28 szt. tabl. powl.; 90 mg, 28 szt.
...produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa tel. 22 549 51 00 faks 22 549 51 04 e-mail msdpolska@merck.com 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22580, 11466, 11467, 11468 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml tabl. powl.; 5 mg, 10 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...Deutschland Nederland MSD SHARP & DOHME GMBH Merck Sharp & Dohme BV Tel: 0800 673 673 673 Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153) (+49 (0) 89 4561 2612) medicalinfo.nl@merck.com e-mail@msd.de Eesti Norge Merck Sharp & Dohme OÜ MSD (Norge) AS Tel: + 372 6144 200 Tlf: +47 32 20 73 00 msdeesti@merck.com msdnorge@msd.no ?????? Österreich MSD ?.?...
aerozol do nosa; 0,5 mg/ml, 15 ml
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19747 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
aerozol do nosa; 0,5 mg/ml, 15 ml
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19746 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
aerozol do nosa; 0,5 mg/ml, 15 ml
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 19748 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
prosz. do inhal.; 400 µg/dawk?, 1 poj. 60 dawek
...produktu leczniczego do stosowania Patrz punkt 4.2. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 11 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11066 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
tabl. powl.; 10/40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10/80 mg, 30 szt.
...Francja, Luksemburg ? TIOBLIS DE/H/3898/001-004/DC Niemcy ? TIOBLIS Austria ? EZETIMIB/ATORVASTATIN MSD Hiszpania ? ZARDIUX W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa tel. 22 549 51 00 e mail: msdpolska@merck.com Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2016 52
tabl. powl.; 200 mg, 30 szt.
...???? MSD Magyarorszįg Kft. ???.: + 359 2 819 3740 Tel.: + 361 888 53 00 ?eskį republika Malta Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., org. sl. A.M. Mangion Ltd. Tel: +420 233 010 111 Tel: + 356 25 402600 Danmark Nederland Merck Sharp & Dohme Gilead Sciences International Ltd Tlf: + 45 43 28 77 66 Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 Deutschland Norge Gilead Sciences GmbH MSD...
Vernakalant | ATC: C 01 BG 11
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
...NO MSD SHARP & DOHME GMBH MSD (Norge) AS Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) Tlf: +47 32 20 73 00 e-mail@msd.de msdnorge@msd.no EE AT Merck Sharp & Dohme OÜ Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel.: +372 6144 200 Tel: +43 (0) 1 26 044 msdeesti@merck.com msd-medizin@merck.com EL PL MSD...
Ceftibuten | ATC: J 01 DD 14
prosz. do przyg. zaw.; 36 mg/ml, 1 but. 30 ml
...do butelki i ponownie energicznie potrz?sn??. Zawiesina doustna sporz?dzona zgodnie z instrukcj? zawiera 36 mg ceftibutenu w 1 ml (180 mg/5 ml). 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3678 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Ceftibuten | ATC: J 01 DD 14
kaps.; 400 mg, 5 szt.
...Wielko?? opakowania: 5 saszetek w tekturowym pude?ku. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3679 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Betamethasone | ATC: H 02 AB 01
inj. [roztw.]; 4 mg/ml, 1 amp. 1 ml
...Tekturowe pude?ko zawieraj?ce 1 lub 50 ampu?ek ze szk?a bezbarwnego po 1 ml. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1214 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Loratadine | ATC: R 06 AX 13
syrop; 1 mg/ml, 1 but. 60 ml
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA...
Losartan potassium | ATC: C 09 CA 01
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa tel. 22 549 51 00 e-mail msdpolska@merck.com 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10734 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA...
Losartan potassium | ATC: C 09 CA 01
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa tel. 22 549 51 00 e-mail msdpolska@merck.com 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/6744 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
krem; (0,5 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 15 g
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 5 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2943 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
ma??; (0,5 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 15 g
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2944 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
ma??; 0,5 mg/g, 1 tuba 15 g
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/6723 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
inj. [zaw.]; (6,43 mg+ 2,63 mg)/ml, 5 amp. 1 ml
...tekturowym pude?ku. 1 ampu?ka po 1 ml 5 ampu?ek po 1 ml 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 10 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1216 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
ma??; (0,5 mg+ 30 mg)/g, 1 tuba 15 g
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3626 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
p?yn na skór?; (0,5 mg+ 20 mg)/g, 1 but. 30 ml
...6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3625 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Aprepitant | ATC: A 04 AD 12
kaps. twarde; 125 mg+ 80 mg, 1 szt. (125 mg)+ 2 szt. (80 mg)
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
p?yn na skór?; 1 mg/g, 1 but. 20 ml
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa Polska 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3161 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
ma??; 1 mg/g, 1 tuba 15 g ma??; 1 mg/g, 1 tuba 30 g
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2789 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
krem; 1 mg/g, 1 op. 15 g krem; 1 mg/g, 1 op. 30 g
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2790 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
inj. [roztw.]; 100 µg, 1 amp.-strzyk. inj. [roztw.]; 150 µg, 1 amp.-strzyk.
...Nederland MSD SHARP & DOHME GMBH Merck Sharp & Dohme BV Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) Tel: 0800 99 99 000 (+ 31 23 5153153) e-mail@msd.de medicalinfo.nl@merck.com Eesti Norge Merck Sharp & Dohme OÜ MSD (Norge) AS Tel: + 372 6144 200 Tlf: + 47 32 20 73 00 msdeesti@merck.com msdnorge@msd.no ?????? Österreich MSD ?...
ma??; (1 mg+ 50 mg)/g, 1 tuba 15 g
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9768 6 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Ezetimibe | ATC: C 10 AX 09
tabl.; 10 mg, 28 szt.
inj. [zaw.]; 0,5 ml (1 daw.), 1 amp.-strz. (+ 2 ig?.)
...MSD S.A., Sanofi Pasteur MSD, SA, Tel: +34.91.371.78.00 Tel: +351 21 470 45 50 ?????? Suomi/Finland ?????? ?.?., Sanofi Pasteur MSD, ???: +30.210.8009111 Puh/Tel: +358.9.565.88.30 Ireland Sverige Sanofi Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur MSD, Tel: +3531.468.5600 Tel: +46.8.564.888.60 Ķsland United Kingdom Sanofi Pasteur MSD...
Hepatitis B vaccine | ATC: J 07 BC 01
inj. dom. [zaw.]; 10 µg, 1 fiol. 1 ml inj. dom. [zaw.]; 40 µg, 1 fiol. 1 ml inj. dom. [zaw.]; 5 µg, 1 fiol. 0,5 ml
...Pasteur MSD, Tlf: +47.67.50.50.20 ?????? Österreich ?????? ?.?., ???: +30.210.8009111 Sanofi Pasteur MSD GmbH, Tel: +43 1 890 34 91 14 Espańa Polska Sanofi Pasteur MSD S.A., Tel: +34.91.371.78.00 MSD Polska Sp. z o.o., Tel.: +48.22.549.51.00 France Portugal Sanofi Pasteur MSD SNC, Tél: Sanofi Pasteur MSD, SA...