Guaifenesin | ATC: R 05 CA 03
roztw. doust.; 100 mg/5 ml, 1 but. 150 ml
...farmaceut?, co zrobi? z lekami, których si? ju? nie potrzebuje (nale?y je usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami). Takie post?powanie pomo?e chroni? ?rodowisko. 4 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson Limited, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire SL6 3UG, Wielka Brytania. 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
?el; (3,3 mg+ 1 mg)/g, 1 op. 10 g
...aluminiow? membran? i polipropylenow? zakr?tk? o pojemno?ci 10 g umieszczona w tekturowym pude?ku. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU McNeil Products Limited C/O Johnson & Johnson Limited Foundation Park, Roxborough Way Maidenhead, Berkshire SL6 3UG Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA DO OBROTU...
kaps.; 2 mg, 6 szt.
...zawarto?? opakowania 6 kapsu?ek w blistrze z folii Al/PVC w tekturowym pude?ku. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU McNeil Products Limited, C/O Johnson & Johnson Limited, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire SL6 3UG, Wielka Brytania. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3215 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
tabl. [liof. doust.]; 2 mg, 6 szt.
...OPA/Al/OPA/PVC w tekturowym pude?ku. Opakowanie zawiera 6 lub 12 tabletek. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU McNeil Products Limited, C/O Johnson & Johnson Limited, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire SL6 3UG, Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9091 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
tabl. do rozgr. i ?ucia; 2 mg+ 125 mg, 4 szt.
...folii PVC/Al w tekturowym pude?ku. Opakowanie zawiera 6 lub 12 tabletek. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 6 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU McNeil Products Limited C/O Johnson & Johnson Limited Foundation Park, Roxborough Way Maidenhead, Berkshire SL6 3UG Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9081 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Ketoconazole | ATC: D 01 AC 08
szampon leczniczy; 20 mg/g, 1 but. 60 ml szampon leczniczy; 20 mg/g, 6 sasz. 6 ml
...ml szamponu leczniczego, umieszczone w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU McNeil Products Limited C/O Johnson & Johnson Limited Foundation Park Roxborough Way Maidenhead, Berkshire SL6 3UG Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3046 9. DATA WYDANIA...
Ketoconazole | ATC: D 01 AC 08
krem; 20 mg/g, 1 tuba 30 g
...pier?cieniem zabezpieczaj?cym z HDPE, w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU McNeil Products Limited C/O Johnson & Johnson Limited Foundation Park, Roxborough Way Maidenhead, Berkshire SL6 3UG Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/6701 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
tabl. powl.; 60 mg, 15 szt.
...zawieraj?cy 12 tabletek, w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 4 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU McNeil Products Limited C/O Johnson & Johnson Limited Foundation Park, Roxborough Way Maidenhead, Berkshire SL6 3UG Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8438 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
krople do oczu; 0,5 mg/ml, 1 but. 15 ml
...pude?ku. 1 butelka zawiera 15 ml kropli. 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU McNeil Products Limited C/O Johnson & Johnson Limited Foundation Park, Roxborough Way Maidenhead, Berkshire SL6 3UG Wielka Brytania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 626/Z data wydania: 07.1980 R...