O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1750 j.m., 1 fiol.
...BIOLOGICZNIE CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy substancji biologicznie czynnej Cambrex Bioscience MA 97 South Street Hopkinton, MA USA Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Medimmune Pharma B.V. Lagelandseweg 78 NL-6545 CG Nijmegen Holandia B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ? WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE DOSTARCZANIA I STOSOWANIA NA?O?ONE NA WYTWÓRC? ODPOWIEDZIALNEGO ZA POZWOLENIE...
inj. [zaw.]; 0,5 ml, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
...lub przed przetrwa?ymi zaka?eniami, zwi?zanymi z typami HPV obj?tymi szczepionk?. Odpowied? na szczepienie w postaci wytworzonych przeciwcia? przeciw HPV-16 i HPV-18 oznaczano przy u?yciu bezpo?redniego testu ELISA (wersja 2, metodologia MedImmune, zmodyfikowana przez GSK), swoistego dla danego typu, o potwierdzonej korelacji z metod? neutralizacji opartej na te?cie neutralizacji pseudowirionów PBNA (ang.: pseudovirion-based neutralisation assay, PBNA). Immunogenno?? trzech dawek szczepionki Cervarix by?a...
aerozol do nosa; 0,2 ml, 10 apl. 0,2 ml