tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...PVC/PE/PVDC lub PA/Al/PVC po 14 tabletek powlekanych. 13 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meda Aktiebolag, Pipers väg 2, Box 906, SE-170 09 Solna, Szwecja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1190 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...folii PVC/PE/PVDC lub PA/Al/PVC po 14 tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meda Aktiebolag, Pipers väg 2, Box 906, SE-170 09 Solna, Szwecja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1189 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...folii PVC/PE/PVDC lub PA/Al/PVC po 14 tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meda Aktiebolag, Pipers väg 2, Box 906, SE-170 09 Solna, Szwecja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1188 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. powl.; 5/6,25 mg, 28 szt.
...Al/PVC-Al lub PVC/PE/PVDC-Al po 14 tabletek ka?dy. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meda Aktiebolag, Pipers väg 2, Box 906, SE-170 09 Solna, Szwecja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4598 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA...
Acemetacin | ATC: M 01 AB 11
kaps. twarde; 60 mg, 21 szt.
...twardych. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak specjalnych zalece? oprócz podanych w punkcie 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meda Aktiebolag Pipers väg 2, Box 906 SE-170 09 Solna Szwecja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4131 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA...
Acemetacin | ATC: M 01 AB 11
kaps. o przed?. uwalnianiu; 90 mg, 21 szt.
...uwalnianiu.. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak specjalnych zalece? oprócz podanych w punkcie 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meda Aktiebolag Pipers väg 2, Box 906 SE-170 09 Solna Szwecja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4132 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 28...
Etofenamate | ATC: M 02 AA 06
krem; 100 mg/g, 1 tuba 50 g
...50 lub 100 g produktu leczniczego. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meda Aktiebolag Pipers väg 2, Box 906 SE-170 09 Solna Szwecja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/7346 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
Etofenamate | ATC: M 02 AA 06
?el; 100 mg/g, 1 tuba 50 g
...znajduje si? 50 g produktu leczniczego. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meda Aktiebolag Pipers väg 2, Box 906 SE-170 09 Solna Szwecja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/7455 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Etofenamate | ATC: M 02 AA 06
aerozol na skór? [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 50 ml
...butelce znajduje si? 50 ml preparatu. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meda Aktiebolag Pipers väg 2, Box 906 SE-170 09 Solna Szwecja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/7454 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...