tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...folii PVC/PE/PVDC lub PA/Al/PVC po 14 tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meda Aktiebolag Pipers väg 2 Box 906, SE-170 09 Solna Szwecja 15 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1188 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...PVC/PE/PVDC lub PA/Al/PVC po 14 tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 15 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meda Aktiebolag Pipers väg 2 Box 906, SE-170 09 Solna Szwecja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1189 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...folii PVC/PE/PVDC lub PA/Al/PVC po 14 tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meda Aktiebolag Pipers väg 2 Box 906, SE-170 09 Solna Szwecja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/1190 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
tabl. powl.; 5/6,25 mg, 28 szt.
...Al/PVC-Al lub PVC/PE/PVDC-Al po 14 tabletek ka?dy. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meda Aktiebolag, Pipers väg 2, Box 906, SE-170 09 Solna, Szwecja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4598 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA...
Bromocriptine mesylate | ATC: G 02 CB 01, N 04 BC 01
tabl.; 2,5 mg, 30 szt.
Bromocriptine mesylate | ATC: G 02 CB 01, N 04 BC 01
tabl.; 2,5 mg, 30 szt.
...zawarto?? opakowania 30 tabletek w butelce ze szk?a oran?owego, w tekturowym pude?ku. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MEDA Aktiebolag Pipers väg 2, Box 906 SE-170 09 Solna Szwecja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1734 10 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Acemetacin | ATC: M 01 AB 11
kaps. twarde; 60 mg, 21 szt.
...6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych zalece? oprócz podanych w punkcie 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meda Aktiebolag Pipers väg 2, Box 906 SE-170 09 Solna Szwecja 10 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4131 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Acemetacin | ATC: M 01 AB 11
kaps. o przed?. uwalnianiu; 90 mg, 21 szt.
...6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych zalece? oprócz podanych w punkcie 4.2. 10 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meda Aktiebolag Pipers väg 2, Box 906 SE-170 09 Solna Szwecja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4132 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Etofenamate | ATC: M 02 AA 06
krem; 100 mg/g, 1 tuba 50 g
...50 lub 100 g produktu leczniczego. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meda Aktiebolag Pipers väg 2, Box 906 SE-170 09 Solna Szwecja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/7346 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA...
Etofenamate | ATC: M 02 AA 06
aerozol na skór? [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 50 ml
...butelce znajduje si? 50 ml preparatu. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meda Aktiebolag Pipers väg 2, Box 906 SE-170 09 Solna Szwecja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/7454 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Etofenamate | ATC: M 02 AA 06
?el; 100 mg/g, 1 tuba 50 g
...znajduje si? 50 g produktu leczniczego. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Meda Aktiebolag Pipers väg 2, Box 906 SE-170 09 Solna Szwecja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/7455 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...