Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt. tabl.; 30 mg, 56 szt.
Aripiprazole | ATC: N 05 AX 12
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 28 szt.
zaw. doust.; 1 g/ml, 1 op. 200 ml w but. 250 ml
Co-trimoxazole | ATC: J 01 EE 01
zaw. doust.; 240 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
p?yn na skór?; 10 mg/ml, 1 but. 15 ml
Trimebutine | ATC: A 03 AA 05
tabl. powl.; 100 mg, 100 szt. tabl. powl.; 100 mg, 30 szt.
Colecalciferol | ATC: A 11 CC 05
p?yn doust.; 15 000 j.m./ml, 1 but. 10 ml
Ketoprofen | ATC: M 01 AE 03
kaps. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 20 szt.
...tekturowym pudelku w z ulotk?. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana Pharma S.A. 98-200 Sieradz, ul. W?. ?okietka 10 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr 4133 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA Data...
Fluconazole | ATC: J 02 AC 01
kaps.; 150 mg, 1 szt. kaps.; 50 mg, 14 szt. kaps.; 50 mg, 7 szt.
...Lek albicans glabrata krusei parapsilosis tropicalis garunkiemA S Flukonazol 2/4 IE -- 2/4 2/4 2/4 S = Wra?liwe, R = Oporne 16 A = St??enia graniczne niespecyficzne dla okre?lonych szczepów...do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ ? CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana Pharma SA 98-200 Sieradz ul. W?adys?awa ?okietka 10 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Fluconazole | ATC: J 02 AC 01
kaps.; 100 mg, 28 szt. kaps.; 100 mg, 7 szt.
...4 blistry po 7 kapsu?ek. 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana Pharma S.A. 98-200 Sieradz, ul. W?. ?okietka 10 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU. 14865 18 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA. 23...
Fluconazole | ATC: J 02 AC 01
kaps.; 200 mg, 12 szt. kaps. twarde; 200 mg, 7 szt.
...Candida Candida Candida Candida gatunkiem A albicans glabrata krusei parapsilosis tropicalis S Flukonazol 2/4 IE -- 2/4 2/4 2/4 S = Wra?liwe, R = Oporne A = St??enia graniczne niezwi?zane z...produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana Pharma SA ul. W?adys?awa ?okietka 10 98-200 Sieradz 19 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
syrop; 2 mg/ml, 1 but. 150 ml (strzyk.) syrop; 2 mg/ml, 1 but. 150 ml (?y?ka miarowa)
syrop; 27,78 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
zaw. doust. [smak malinowy]; 100 mg/5 ml, 1 op. 100 ml
zaw. doust. [smak truskawkowy]; 100 mg/5 ml, 1 op. 100 ml
Ascorbic acid | ATC: A 11 GA
krople doustne [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 30 ml
?el; 100 mg/g, 1 tuba 100 g ?el; 100 mg/g, 1 tuba 50 g
krople doustne; (0,3 g+ 0,3 g)/15 g, 1 but. 15 ml
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 200 mg, 60 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt. tabl. powl.; 300 mg, 60 szt.
Quetiapine | ATC: N 05 AH 04
tabl. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 300 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 400 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 60 szt.
p?yn na skór?; 10 mg/ml, 1 but. 30 ml
?el; 10 mg/g, 1 tuba 20 g
zaw. na skór?; 10 mg/g, 1 tuba 20 g
...skór?. Opakowanie zewn?trzne: tekturowe pude?ko. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana Pharma S. A. ul. W?. ?okietka 10 98-200 Sieradz 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 7400 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
Ciclopirox | ATC: D 01 AE 14
lakier do paznokci leczniczy; 80 mg/g, 1 but. 4 g
Omeprazole | ATC: A 02 BC 01
kaps. dojelitowe, twarde; 20 mg, 14 szt.
Tramadol | ATC: N 02 AX 02
krople doustne; 100 mg/ml, 1 op. 10 ml krople doustne; 100 mg/ml, 1 op. 96 ml
tabl.; 16 mg, 30 szt. tabl.; 16 mg, 60 szt. tabl.; 8 mg, 100 szt. tabl.; 8 mg, 30 szt.
...100 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana Pharma S.A. ul. W?. ?okietka 10 98-200 Sieradz 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Polvertic 8 mg: Pozwolenie nr 14370 Polvertic 16 mg: Pozwolenie nr 14371 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
tabl.; 24 mg, 20 szt. tabl.; 24 mg, 30 szt. tabl.; 24 mg, 60 szt.
...tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania 5 Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medana Pharma S.A. ul. W?. ?okietka 10 98-200 Sieradz 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 14602 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
tabl.; 16 mg, 60 szt.
tabl.; 24 mg, 60 szt.