tabl. dojelitowe; 81 mg, 30 szt.
...tabletek dojelitowych 1 pojemnik 100szt. tabletek dojelitowych. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medicofarma S.A. ul. Soko?owska 9 lok. 19 01-142 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8954 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA...
tabl.; , 12 szt. tabl.; , 24 szt.
...tabletek (1 blister) lub 24 tabletki (2 blistry). 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania. Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medicofarma S.A. ul. Soko?owska 9 lok. 19 01-142 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8459 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 06...
prosz. do przyg. roztw. doust.; , 6 sasz.
...z laminowanej folii aluminiowej, umieszczonych w tekturowym pude?ku. 6.6 Szczególne ?rodki ostrono?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania. Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medicofarma S.A. ul. Soko?owska 9, lok. 19 01-142 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8460 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?UENIA POZWOLENIA 06...