O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
AvonexRx-z
Interferon beta-1a | ATC: L 03 AB 07
inj. [roztw.]; 30 µg /0,5ml, 4 amp.-strzyk. inj. [roztw.]; 30 µg /0,5ml, 4 wstrz.
...48 22 351 51 00 Espańa Portugal Biogen Idec Iberia SL Biogen Idec Portugal, +34 91 310 7110 Sociedade Farmacęutica Unipessoal, Lda. +351 21 318 8450 63 France România Biogen Idec France MEDISON PHARMA SRL +33 (0)1 41 37 9595 + 40 31 7104035 Ireland Slovenija Biogen Idec (Ireland) Ltd. Biogen Idec d.o.o +353 (0)1 463 7799 +386 1 511 02...
Brivaracetam | ATC: N 03 AX 23
tabl. powl.; 10 mg, 14 szt.
...Farmacęuticos), Lda Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35 Tel: + 351 / 21 302 5300 Hrvatska România Medis Adria d.o.o. UCB Pharma Romania S.R.L. Tel: +385 (0) 1 230 34 46 Tel: + 40 21 300 29 04 Ireland Slovenija UCB (Pharma) Ireland Ltd. Medis, d.o.o. 101 Tel: + 353 / (0)1-46 37 395 Tel: + 386 1 589 69...
CimziaRx-z
Certolizumab pegol | ATC: L 04 AB 05
inj. [roztw.]; 200 mg, 2 amp.-strzyk.+ 2 gaziki
...France România UCB Pharma S.A. UCB Pharma Romania S.R.L. Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35 Tel: + 40 21 300 29 04 Ireland Slovenija UCB (Pharma) Ireland Ltd. Medis, d.o.o. Tel: + 353 / (0)1-46 37 395 Tel: + 386 1 589 69 00 Ísland Slovenská republika Vistor hf. UCB s.r.o., organiza?ná zlo?ka Tel: + 354 535 7000...
inj. [zaw.]; 50 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml
...Comm VA. Schaliënhoevedreef 20H Schaliënhoevedreef 20H B-2800 Mechelen 2800 Mechelen Tél/Tel: +32 (0) 15 45 11 80 Belgique/Belgien Tél: +32 (0) 15 45 11 80 ???????? Magyarország ?????????? ???????? Medis, d.o.o. ??. ????? ??????? ? 8 Ljubljana, Szlovénia 1407 ????? Információsvonal: +36 2 380 1028 ???. +359 2 962 13 56/54 ?eská republika Malta Mundipharma Ges.m.b...
Fampridine | ATC: N 07 XX 07
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 56 szt.
...0) 22 657 0000 Espańa Portugal Biogen Idec Iberia SL Biogen Idec Portugal Sociedade Farmacęutica Tel: +34 91 310 7110 Unipessoal, Lda Tel: +351 21 318 8450 France România Biogen Idec France MEDISON PHARMA SRL Tél: +33 (0)1 41 37 95 95 Tel: +40 31 7104035 Ireland Slovenija Biogen Idec (Ireland) Ltd. Biogen Idec d.o.o. Tel: +353 (0)1 463 7799...
inf. [roztw.]; 200 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf. [roztw.]; 200 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf. [roztw.]; 200 mg/ml, 1 fiol. 50 ml inf. [roztw.]; 200 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...1870 Tel: +351 21 782 62 30 France România CSL Behring SA Nicopharma Distribution Group Tél: + 33 1 53 58 54 00 Tel: +40 21 3272614 Ireland Slovenija CSL Behring UK Ltd. MediSanus d.o.o. Tel: +44 (0)1444 447405 Tel: +386 1 25 71 496 Ísland Slovenská republika CSL Behring AB TIMED, s.r.o. Sími: +46 8 544 966 70 Tel...
Irbesartan | ATC: C 09 CA 04
tabl. powl.; 150 mg, 28 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lubjego odpady nale?y usun?? sposób zgodny w z lokalnymi przepisami. ll ?DPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA . _ ?_ DOPUSZC 'DO OBROTU ` Medis ?hfliliteykjavikurvegi 7a, 220 Hafnarfjöröur, Islandia NUMER(-Y) 8. POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDLUZENIA POZWOLENIA 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ...
Irbesartan | ATC: C 09 CA 04
tabl. powl.; 300 mg, 28 szt.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? sposób zgodny w z lokalnymi przepisami. ll 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Medis chf, Reykjavikurvegi 78, 220 Hafna?öröur, Islandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIM?) NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU 9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ??CIOWEJ ZMIANY...
Irbesartan | ATC: C 09 CA 04
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady nale?y usun?? sposób zgodny w z lokalnymi przepisami. Il 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Medis chf, Reykjavikurvegi 78, 220 Hafnarfpöröur, Islandia v 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA CZ??CIOWEJ 10. DATA...
Levetiracetam | ATC: N 03 AX 14
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 mg/ml, 10 amp. 5 ml
Levetiracetam | ATC: N 03 AX 14
roztw. doust.; 100 mg/ml, 1 but. 300 ml tabl. powl.; 1 g, 100 szt. tabl. powl.; 1 g, 50 szt. tabl. powl.; 250 mg, 100 szt. tabl. powl.; 250 mg, 50 szt. tabl. powl.; 500 mg, 100 szt. tabl. powl.; 500 mg, 50 szt. tabl. powl.; 750 mg, 100 szt. tabl. powl.; 750 mg, 50 szt.
...France România UCB Pharma S.A. UCB Pharma S.R.L. (România) Tél : + 33 / (0)1 47 29 44 35 Tel: + 40 (21) 300 29 04 Ireland Slovenija UCB (Pharma) Ireland Ltd. Medis, d.o.o. Tel: + 353 / (0)1-46 37 395 Tel: + 386 1 589 69 00 136 Ísland Slovenská republika Vistor hf. UCB s.r.o., organiza?nŕ zlo?ka Tel: + 354 535...
Rotigotine | ATC: N 04 BC 09
system transdermalny; 2 mg/24 h, 28 szt. system transdermalny; 2 mg/24 h, 7 szt. system transdermalny; 4 mg/24 h, 28 szt. system transdermalny; 4 mg/24 h, 7 szt. system transdermalny; 6 mg/24 h, 28 szt. system transdermalny; 8 mg/24 h, 28 szt.
...France România UCB Pharma S.A. UCB Pharma România S.R.L. Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35 Tel: + 40 21 300 29 04 Ireland Slovenija UCB (Pharma) Ireland Ltd. Medis, d.o.o. Tel: + 353 / (0)1-46 37 395 Tel: + 386 1 589 69 00 Ísland Slovenská republika Vistor hf. UCB s.r.o., organiza?ná zlo?ka Tel: +354 535 7000...
Macitentan | ATC: C 02 KX 04
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...Actelion Pharmaceuticals Portugal Lda. Tél: +33 (0)1 58 62 32 32 Tel: +351 21 358 6120 Hrvatska România Medis Adria d.o.o. Geneva Romfarm International SRL Tel: +385 (0) 1 2303 446 Tel: + 40 (021) 231 3561 Ireland Slovenija Actelion Pharmaceuticals UK Ltd Medis d.o.o. Tel: +44 208 987 3333 Tel: +386-(0)1 589 69 00 Ísland Slovenská republika...
PlegridyRx, Rx-z
Peginterferon beta-1a | ATC: L 03 AB 13
inj. [roztw.]; 125 µg, 2 amp.-strz. 0,5 ml inj. [roztw.]; 125 µg, 2 wstrz. 0,5 ml inj. [roztw.]; 63 µg+ 94 µg, 2 amp.-strz. 0,5 ml inj. [roztw.]; 63 µg+ 94 µg, 2 wstrz. 0,5 ml
...7110 ? +48 22 351 51 00 France Portugal Biogen France SAS Biogen Portugal ? +33 (0)1 41 37 9595 Sociedade Farmacęutica, Unipessoal Lda. ? +351 21 318 8450 Hrvatska România Medis Adria d.o.o. Johnson & Johnson Romania S.R.L. ? +385 1 230 34 46 ? +40 21 207 18 00 106 Ireland Slovenija Biogen Idec (Ireland) Ltd. Biogen Pharma...
inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 200 ml inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 25 ml inf. do?. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 50 ml
...351 21 782 62 30 29 France România CSL Behring SA Nicofarma DCI SRL Tél: + 33 1 53 58 54 00 Tel: +40 21 327 2614 Ireland Slovenija CSL Behring UK Ltd. MediSanus d.o.o. Tel: +44 1444 447405 Tel: +386 1 25 71 496 Ísland Slovenská republika CSL Behring AB TIMED, s.r.o. Sími: +46 8 544 966 70 Tel: +421...
Bosentan | ATC: C 02 KX 01
tabl. powl.; 125 mg, 56 szt. tabl. powl.; 62,5 mg, 56 szt.
...351 21 358 6120 83 France România Actelion Pharmaceuticals France SAS Geneva Romfarm Internacional Tél: +33 1 58 62 32 32 Tel: + 40 (021) 231 3561 Ireland Slovenija Actelion Pharmaceuticals UK Ltd Medis d.o.o. Tel: +353 1890 771 648 Tel: +386-(0)1 589 69 00 Ísland Slovenská republika Actelion Pharmaceuticals Sverige AB Actelion Pharmaceuticals SK, s.r.o. Sími: +46 (0...
Natalizumab | ATC: L 04 AA 23
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 300 mg, 1 fiol. 15 ml
...22 755 96 48 Espańa Portugal Biogen Idec Iberia SL Biogen Idec Portugal Sociedade Farmacęutica Tel: +34 91 310 7110 Unipessoal, Lda Tel: +351 21 318 8450 France România Biogen Idec France MEDISON PHARMA SRL Tél: +33 (0)1 41 37 95 95 Tel: +40 31 7104035 Ireland Slovenija Biogen Idec (Ireland) Ltd. Biogen Idec d.o.o. Tel: +353 (0)1 463 7799...
Lacosamide | ATC: N 03 AX 18
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 amp. 20 ml
Lacosamide | ATC: N 03 AX 18
syrop; 10 mg/ml, 1 op. 200 ml tabl. powl.; 100 mg, 56 szt. tabl. powl.; 150 mg, 56 szt. tabl. powl.; 200 mg, 56 szt. tabl. powl.; 50 mg, 14 szt.
...France România UCB Pharma S.A. UCB Pharma Romania S.R.L. Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35 Tel: + 40 21 300 29 04 Ireland Slovenija UCB (Pharma) Ireland Ltd. Medis, d.o.o. Tel: + 353 / (0)1-46 37 395 Tel: + 386 1 589 69 00 Ísland Slovenská republika Vistor hf. UCB s.r.o., organiza?ná zlo?ka Tel: + 354 535 7000...
inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 250 j.m.+ 600 j.m., 1 fiol. (+ 1 fiol. rozp.)
...Tel: +351 21 782 62 30 Hrvatska România PharmaSwiss d.o.o. Prisum International Trading srl Tel: +385 (1) 631-1833 Tel: +40 21 322 0171 Ireland Slovenija CSL Behring UK Ltd. MediSanus d.o.o. Tel: +44 1444 447405 Tel: +386 1 25 71 496 Ísland Slovenská republika CSL Behring AB TIMED, s.r.o. Sími: +46 8 544 966 70 Tel: +421...