O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 120 mg, 28 szt. tabl. powl.; 80 mg, 28 szt.
...Menarini Benelux NV/SA ???.: +359 2 96 55 365 Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545 52 ?eskį republika Magyarorszįg Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o. Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. Tel: +420 267 199 333 Tel.: +36 23501301 Danmark Malta Pharmaprim AB Menarini International Operations Luxembourg Tlf: +468355933 S.A. Tel: +352 264976 Deutschland Nederland Berlin-Chemie AG Menarini...
tabl.; 20 mg, 10 szt. tabl.; 20 mg, 30 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luksemburg 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17821 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
prosz. do inhal.; 100 µg/dawk?, 1 inh. prosz. 200 dawek (+ poj. ochronny)
...launinowmi?i (PETIAUPE) oraz pojemnik plastikowy ochronny na inhalalor, umieszczony w tekturowym pudelku. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych zalece?. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CE' POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Menarini International Operations Luxembourg SA. l, Avenue de 1a Garc lrlöll Luxembourg Luksemburg 8 NUMERH!) POZWOLENIA(~?) NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Pozwolenie nr I I069 7/8 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
tabl.; 20 mg, 10 szt. tabl.; 20 mg, 30 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luksemburg 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17820 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
tabl. powl.; 25 mg, 10 szt. tabl. powl.; 25 mg, 20 szt.
granulat do przyg. roztw. doust.; 25 mg, 30 sasz.
...rozpu?ci? ca?? zawarto?? ka?dej saszetki w szklance wody, i dobrze rozmiesza? w celu u?atwienia rozpuszczenia. Uzyskany roztwór nale?y wypi? natychmiast po przygotowaniu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare 11 L-1611 Luxembourg Luksemburg 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. powl.; 2,5 mg, 1 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11 Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare L-1611 Luksemburg Luksemburg 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11408 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA...
tabl. powl.; 5/25 mg, 28 szt.
...powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? na rynku. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A 1 Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg Luksemburg 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(E?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16085 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. powl.; 5/12,5 mg, 28 szt.
...powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? na rynku. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A 1 Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg Luksemburg 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(E?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16084 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl.; 375 mg, 30 szt. tabl.; 375 mg, 60 szt. tabl.; 500 mg, 30 szt. tabl.; 500 mg, 60 szt. tabl.; 750 mg, 30 szt. tabl.; 750 mg, 60 szt.
...A.Menarini Danmark ApS Menarini International Operations Luxembourg Tlf: +4548 217 110 S.A. Tel: +352 264976 Deutschland Nederland Berlin-Chemie AG Menarini Benelux NV/SA Tel: +49 (0) 30 67070 Tel: +32 (0)2 721 4545 Eesti Norge OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti Menarini International Operations Luxembourg Tel: +372 667 5001 S.A. Tlf: +352 264976 ?????? Österreich MENARINI HELLAS AE A. Menarini...
tabl. powl.; 20/12,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 20/25 mg, 28 szt.
...Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego 21 Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare 1611 Luxembourg Luksemburg 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Revival Plus, 20 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane: 15494 Revival Plus...
tabl. powl.; 75 mg+ 25 mg, 10 szt. tabl. powl.; 75 mg+ 25 mg, 20 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburg 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 23171 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Avanafil | ATC: G 04 BE 10
tabl.; 50 mg, 4 szt.
...A. Menarini Kft. s.r.o. Tel.: +36 23501301 Tel: +420 267 199 333 Danmark Malta Berlin-Chemie/A.Menarini Danmark ApS Menarini International Operations Luxembourg Tlf: +4548 217 110 S.A. Tel: +352 264976 Deutschland Berlin-Chemie AG Nederland Tel: +49 (0) 30 67070 Menarini Benelux NV/SA Tel: +32 (0)2 721 4545 Eesti Norge OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti Menarini International...
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...w kartonowym pude?ku. Opakowanie zawiera 10, 20, 30, 50 lub 100 tabletek. ?rodki 6.6. Szczególne ostrono?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luksemburg 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU TRIFAS COR 4712 TRIFAS 10 4713 9. DATA WYDANIA...
inj. do?.; 5 mg/ml, 5 amp. 4 ml
...pojemno?ci 4 ml Opakowanie zewn?trzne kartonowe pude?ko Opakowanie zawiera 5 ampu?ek. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Patrz punkt 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luksemburg 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU TRIFAS 10 4715 9 TRIFAS 20 4716 9. DATA...
tabl.; 200 mg, 20 szt.
...Opakowanie zawiera 30 tabletek. Opakowanie zawiera 50 tabletek. Opakowanie zawiera 100 tabletek. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luksemburg 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4714 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...Al w kartonowym pude?ku. Opakowanie zawiera 20, 30, 50 lub 100 tabletek. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luksemburg 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9 Nr pozwolenia: 4712 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Bemiparin sodium | ATC: B 01 AB 12
inj. [roztw.]; 10000 j.m. aXa/0,4 ml, 100 amp.-strz. 0,4ml inj. [roztw.]; 10000 j.m. aXa/0,4 ml, 10 amp.-strzyk. 0,4 ml inj. [roztw.]; 10000 j.m. aXa/0,4 ml, 2 amp.-strz. 0,4ml
...uywa? tylko bezbarwny lub lekko-ó?tawy, przezroczysty roztwór, bez widocznych zanieczyszcze?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego naley usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luksemburg, Luksemburg 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12724 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl. powl.; 30 mg/12,5 mg , 28 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg Luksemburg 8 NUMER (?Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 21280 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...