tabl. powl.; 120 mg, 28 szt. tabl. powl.; 80 mg, 28 szt.
...Menarini International Operations Luxembourg Tel: +420 267 199 333 S.A. Tel: +352 264976 Danmark Nederland Berlin-Chemie/A.Menarini Danmark ApS Menarini Benelux NV/SA Tlf: +4548 217 110 Tel: +32 (0)2 721 4545 Deutschland Norge Berlin-Chemie AG Menarini International Operations Luxembourg Tel: +49 (0) 30 67070 S.A. Tlf: +352 264976 Eesti Österreich OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti A. Menarini...
tabl.; 20 mg, 10 szt. tabl.; 20 mg, 30 szt.
...w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luksemburg 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17821 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
prosz. do inhal.; 100 µg/dawk?, 1 inh. prosz. 200 dawek (+ poj. ochronny)
...launinowmi?i (PETIAUPE) oraz pojemnik plastikowy ochronny na inhalalor, umieszczony w tekturowym pudelku. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych zalece?. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CE' POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Menarini International Operations Luxembourg SA. l, Avenue de 1a Garc lrlöll Luxembourg Luksemburg 8 NUMERH!) POZWOLENIA(~?) NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Pozwolenie nr I I069 7/8 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
tabl.; 20 mg, 10 szt. tabl.; 20 mg, 30 szt.
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 8 Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luksemburg 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17820 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl. powl.; 25 mg, 10 szt. tabl. powl.; 25 mg, 20 szt.
granulat do przyg. roztw. doust.; 25 mg, 30 sasz.
...rozpu?ci? ca?? zawarto?? ka?dej saszetki w szklance wody, i dobrze rozmiesza? w celu u?atwienia rozpuszczenia. Uzyskany roztwór nale?y wypi? natychmiast po przygotowaniu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare 11 L-1611 Luxembourg Luksemburg 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. powl.; 2,5 mg, 1 szt.
tabl. powl.; 5/12,5 mg, 28 szt.
...powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? na rynku. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A 1 Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg Luksemburg 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(E?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16084 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. powl.; 5/25 mg, 28 szt.
...powlekanych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? na rynku. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A 1 Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg Luksemburg 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(E?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16085 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl.; 375 mg, 30 szt. tabl.; 500 mg, 30 szt.
...23501301 ?eská republika Malta Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika Menarini International Operations Luxembourg s.r.o. S.A. Tel: +420 267 199 333 Tel: +352 264976 Danmark Berlin-Chemie/A.Menarini Danmark ApS Nederland Tlf: +4548 217 110 Menarini Benelux NV/SA Tel: +32 (0)2 721 4545 64 Deutschland Norge Berlin-Chemie AG Menarini International Operations Luxembourg Tel: +49 (0) 30 67070...
tabl. powl.; 20/12,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 20/25 mg, 28 szt.
...Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania produktu leczniczego 21 Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare 1611 Luxembourg Luksemburg 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Revival Plus, 20 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane: 15494 Revival Plus...
tabl. powl.; 75 mg+ 25 mg, 10 szt. tabl. powl.; 75 mg+ 25 mg, 20 szt.
...Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburg 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 23171 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...
Avanafil | ATC: G 04 BE 10
tabl.; 50 mg, 4 szt.
...A. Menarini Kft. s.r.o. Tel.: +36 23501301 Tel: +420 267 199 333 Danmark Malta Berlin-Chemie/A.Menarini Danmark ApS Menarini International Operations Luxembourg Tlf: +4548 217 110 S.A. Tel: +352 264976 Deutschland Berlin-Chemie AG Nederland Tel: +49 (0) 30 67070 Menarini Benelux NV/SA Tel: +32 (0)2 721 4545 Eesti Norge OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti Menarini International...
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...w kartonowym pude?ku. Opakowanie zawiera 10, 20, 30, 50 lub 100 tabletek. ?rodki 6.6. Szczególne ostrono?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luksemburg 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU TRIFAS COR 4712 TRIFAS 10 4713 9. DATA WYDANIA...
inj. do?.; 5 mg/ml, 5 amp. 4 ml
...pojemno?ci 4 ml Opakowanie zewn?trzne kartonowe pude?ko Opakowanie zawiera 5 ampu?ek. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Patrz punkt 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luksemburg 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU TRIFAS 10 4715 9 TRIFAS 20 4716 9. DATA...
tabl.; 200 mg, 20 szt.
...Opakowanie zawiera 30 tabletek. Opakowanie zawiera 50 tabletek. Opakowanie zawiera 100 tabletek. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luksemburg 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4714 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...Al w kartonowym pude?ku. Opakowanie zawiera 20, 30, 50 lub 100 tabletek. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luksemburg 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9 Nr pozwolenia: 4712 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
Bemiparin sodium | ATC: B 01 AB 12
inj. [roztw.]; 10000 j.m. aXa/0,4 ml, 100 amp.-strz. 0,4ml inj. [roztw.]; 10000 j.m. aXa/0,4 ml, 10 amp.-strzyk. 0,4 ml inj. [roztw.]; 10000 j.m. aXa/0,4 ml, 2 amp.-strz. 0,4ml
...uywa? tylko bezbarwny lub lekko-ó?tawy, przezroczysty roztwór, bez widocznych zanieczyszcze?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego naley usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luksemburg, Luksemburg 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12724 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl. powl.; 30 mg/12,5 mg , 28 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg Luksemburg 8 NUMER (?Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 21280 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...