O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
ma?? doodbytnicza; (62,5 mg+ 5 mg)/g, 1 tuba 30 g
krem; (25 mg+ 25 mg)/g, op. 30 g krem; (25 mg+ 25 mg)/g, op. 5 g
inj. [roztw.]; (400 mg+ 10 mg)/2 ml, 6 amp.+ 6 amp. rozp.
?el; , 1 op. 10 g
?el; (3,3 mg+ 1 mg)/g, 1 op. 10 g
inj. [zaw.]; (40 mg+ 10 mg)/ml, 1 fiol.+ 1% r. lidokainy
inj. dom. [roztw.]; (75 mg+ 20 mg)/2 ml, 3 amp. 2 ml
?el do j. ustnej; 20 mg/g, 1 tub 10 g
krem; (25 mg+ 25 mg)/g, 1 tuba 30 g krem; (25 mg+ 25 mg)/g, 1 tuba 5 g
opatrunek leczniczy; , 2 szt.
tabl. do ssania; 5 mg+ 1 mg, 24 szt.
spray; (20 mg+ 5 mg)/10 ml, 1 but. 30 ml
kaps. twarde; 20 mg, 28 szt. kaps. twarde; 20 mg, 56 szt.
...?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych zalece? oprócz podanych w punkcie 4.1 Dawkowanie i sposób podawania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mepha Lda Lagoas Park; Edifício 5-A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugalia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4205 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
inj. [roztw.]; (20 mg+ 25 µg)/ml, 10 amp. 2 ml
Lidocaine | ATC: N 01 BB 02
aerozol [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 38 g
inj. [roztw.]; 10mg/ml, 10 amp. inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 10 amp.
inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 10 amp.
Lidocaine | ATC: C 05 AD 01
ma??; 50 mg/g, 1 tuba 25 g (+ aplik.)
inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 20 amp. 5 ml inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 20 poj. 10 ml inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 20 poj. 20 ml
?el typ U; 20 mg/g, tuba z kaniul? 30 g
?el typ A; 20 mg/g, 1 tuba 30 g
inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 amp. 2 ml inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 5 fiol. 20 ml
inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 10 amp. 2 ml inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 5 fiol. 20 ml
Lidocaine hydrochloride | ATC: A 01 AD, N 01 BB 02
?el; 50 mg/g, 1 tuba 20 g
aerozol [roztw.]; 100 mg/g, but. 38 g
inj. dom. [roztw.]; , 5 amp. 2 ml
Lidocaine + Prilocaine | ATC: N 01 BB 20
krem; (25 mg+ 25 mg)/g, tuba 30 g krem; (25 mg+ 25 mg)/g, tuba 5 g (+ 2 opatr. okluzyjne)
Diclofenac sodium | ATC: M 02 AA 15
plaster leczniczy; 140 mg, 5 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Zu?yte plastry nale?y z?o?y? na pó?, stron? klej?c? do wewn?trz. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mepha Lda. Lagoas Park Edificio 5-A Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugalia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15463 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
Diclofenac sodium | ATC: M 02 AA 15
plaster leczniczy; 140 mg, 2 szt.
...6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Zu?yte plastry nale?y z?o?y? na pó?, stron? klej?c? do wewn?trz. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mepha Lda. Lagoas Park Edificio 5-A Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugalia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15463 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
tabl. powl.; 50 mg, 20 szt.
...i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga? dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mepha Lda. Lagoas Park Edificio 5?A, Piso 2 2740-298 Porto-Salvo Portugalia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1610 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I...