sh: +Dohme=status!!warn!!level!: nie znaleziono polecenia