O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Etoricoxib | ATC: M 01 AH 05
tabl. powl.; 30 mg, 28 szt. tabl. powl.; 60 mg, 28 szt. tabl. powl.; 90 mg, 28 szt.
...ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa tel. 22 549 51 00 faks 22 549 51 04 e-mail msdpolska@merck.com 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22580, 11466, 11467, 11468 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 30 mg Data wydania pierwszego pozwolenia...
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml tabl. powl.; 5 mg, 10 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...merck.com msdpolska@merck.com France Portugal MSD France Merck Sharp & Dohme, Lda Tél: + 33 (0)1 80 46 40 40 Tel: +351 21 4465700 clic@merck.com Hrvatska România Merck Sharp & Dohme d.o.o. Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 385 1 6611 333 Tel: + 40 21 529 29 00 croatia_info@merck.com msdromania@merck.com Ireland Slovenija Merck...
tabl. powl.; 10/40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10/80 mg, 30 szt.
...aluminium (komora z oPA-Al-PVC z zamkni?ciem z Al). Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Wielka Brytania Wytwórca Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem, Holandia Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach cz?onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod nast?puj?cymi...
tabl. powl.; 200 mg, 30 szt.
...21 7928790 France România Gilead Sciences Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tél: + 33 (0) 1 42 73 70 70 Tel: + 4021 529 29 00 Ireland Slovenija Gilead Sciences International Ltd Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 Tel: + 386 1 5204201 Ísland Slovenská republika Merck Sharp & Dohme Ísland ehf. Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. Sími...
Filgrastim | ATC: L 03 AA 02
inj. [roztw.]; 0,6 mg/ml, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
...YCH) ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy substancji biologicznie czynnej SICOR Biotech UAB Mol?t? pl. 5 LT-08409 Vilnius Lithuania Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Merckle Biotec GmbH Dornierstraße 10 DE-89079 Ulm Germany B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ? KATEGORIA DOST?PNO?CI Produkt leczniczy wydawany na podstawie zastrze?onej recepty (Patrz Aneks I: Charakterystyka Produktu Leczniczego...
Epoetin beta | ATC: B 03 XA 01
inj. [roztw.]; 1000 j.m./0,5 ml, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml inj. [roztw.]; 1000 j.m./0,5 ml, 6 amp.-strzyk. 0,5 ml (z os?onk?)
...NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 98 A. WYTWÓRCY SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórców substancji biologicznie czynnej Merckle Biotec GmbH Dornierstraße 10 DE-89079 Ulm Niemcy Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnegych za zwolnienie serii Merckle Biotec GmbH Dornierstraße 10 DE-89079 Ulm Niemcy B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ? KATEGORIA DOST?PNO?CI Produkt leczniczy wydawany na recept?...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...Wielko?? opakowania: 30 i 100 tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Niemcy 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Bisopromerck 5: Pozwolenie nr 4894 Bisopromerck 10: Pozwolenie nr 4895 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
Vernakalant | ATC: C 01 BG 11
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
...804650 doccen@merck.com info@msd.fi CY SE Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB ???: 800 00 673 (+357 22866700) Tel: +46 77 5700488 cyprus_info@merck.com medicinskinfo@merck.com LV UK SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +371 67364 224 Tel: +44 (0) 1992 467272 msd_lv@merck.com medicalinformationuk@merck.com Data...
Acamprosate | ATC: N 07 BB 03
tabl. powl. dojelitowe; 333 mg, 84 szt.
...Opakowanie takie zawiera 180 tabletek powlekanych dojelitowych. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merck Sante s.a.s. 37 rue Saint-Romain 69379 Lyon, Cedex 08 Francja 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 7800 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Ascorbic acid | ATC: A 11 GA
krople doustne; , 1 op. 10 ml
...kroplomierzem i bia?? nakr?tk?, w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merck Selbstmedikation GmbH Rösslerstrasse 96 64293 Darmstadt Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8065 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Cetrorelix | ATC: H 01 CC 02
inj. [liof.+ rozp.]; 0,25 mg/ml, 1 zest.
...22-588600 Deutschland Nederland Merck Serono GmbH Merck BV Tel: +49-6151-6285-0 Tel: +31-20-6582800 Eesti Norge Merck Serono OÜ Merck Serono Norge Tel: +372 682 5882 Tlf: +47 67 90 35 90 ?????? Österreich Merck A.E. Merck GesmbH. T??: +30-210-61 65 100 Tel: +43 1 57600-0 23 Espańa Polska Merck S.L. Merck Sp. z o...
tabl. powl.; 75 mg, 7 szt.
...odpowiedzialnych za zwolnienie serii TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13 4042 Debrecen W?gry TEVA UK Ltd Brampton Park Hampden Park Eastbourne East Sussex BN22 9AG Wielka Brytania Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Straße 3 89143 Blaubeuren Niemcy Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawiera? nazw? i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie danej serii produktu leczniczego. B WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA...
tabl. powl.; 75 mg, 28 szt.
...Limited Company Pallagi út 13 4042 Debrecen W?gry TEVA UK Ltd Brampton Park Hampden Park Eastbourne East Sussex BN22 9AG Wielka Brytania GALIEN LPS 98 rue Bellocier 89100 Sens Francja Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Straße 3 89143 Blaubeuren Niemcy Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawiera? nazw? i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie danej serii produktu leczniczego. B WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA...
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...opakowania: 30, 50 i 100 tabletek powlekanych. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Niemcy 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Concor 5: Pozwolenie nr R/3734 Concor 10 Pozwolenie nr R/3735 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
tabl.; 10/10 mg, 30 szt. tabl.; 10/5 mg, 30 szt. tabl.; 5/10 mg, 30 szt. tabl.; 5/5 mg, 30 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? by? dost?pne w sprzeda?y. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merck Sp. z.o.o. ul. Jutrzenki 137 02-231 Warszawa Polska 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Concoram, 5 mg + 5 mg, tabletki: 18816 Concoram, 5 mg + 10 mg, tabletki...
Bisoprolol | ATC: C 07 AB 07
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 50 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 50 szt.
tabl. powl.; 1,25 mg, 28 szt. tabl. powl.; 1,25 mg, 56 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 56 szt. tabl. powl.; 3,75 mg, 28 szt. tabl. powl.; 7,5 mg, 28 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Niemcy. 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Concor Cor 1,25 8589 Concor Cor 2,5 8590 Concor Cor 3,75 8591 Concor Cor...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 56 szt.
...wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Niemcy. 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Concor Cor 5 8592 Concor Cor 10 8594 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Losartan potassium | ATC: C 09 CA 01
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa tel. 22 549 51 00 e-mail msdpolska@merck.com 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10734 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu...
Losartan potassium | ATC: C 09 CA 01
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MSD Polska Sp. z o.o. ul. Ch?odna 51 00-867 Warszawa tel. 22 549 51 00 e-mail msdpolska@merck.com 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/6744 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do...
Progesterone | ATC: G 03 DA 04
?el dopochwowy; 80 mg/g, 15 jednoraz. aplikat. 1,125 g
...aplikator jest przeznaczony do jednorazowego zastosowania. Po jego u?yciu, wszelkie niewykorzystane resztki ?elu dopochwowego pozosta?e w aplikatorze nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merck Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137 02-231 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 22446 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 350 mg, 1 fiol. 7 ml inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol. 10 ml
Aprepitant | ATC: A 04 AD 12
kaps. twarde; 125 mg+ 80 mg, 1 szt. (125 mg)+ 2 szt. (80 mg)
...dwie kapsu?ki 80 mg. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN 11 9BU Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/03/262/006 56 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA...
inj. [roztw.]; 100 µg, 1 amp.-strzyk. inj. [roztw.]; 150 µg, 1 amp.-strzyk.
...it@merck.com info@msd.fi ?????? Sverige Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB ???: 800 00 673 Tel: + 46 (0)77 5700488 +357 22866700 medicinskinfo@merck.com cyprus_info@merck.com Latvija United Kingdom SIA Merck Sharp &Dohme Latvija Merck Sharp & Dohme Limited Tel: + 371 67 364224 Tel: +44 (0) 1992 467272 msd_lv@merck.com medicalinformationuk@merck.com...
tabl.; 25 µg, 100 szt. tabl.; 25 µg, 50 szt.
...WS-222_MDSv5\\\\\\\\LABELLING\\\\\\\\OUT\\\\\\\\20150921_Clean 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10511 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 27.04.2004...
tabl.; 50 µg, 100 szt. tabl.; 50 µg, 50 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 8 M:\\\\\\\\REG_AFFAIRS\\\\\\\\PREPARATY\\\\\\\\Euthyrox N_NP\\\\\\\\VARIATIONS\\\\\\\\WS-222_MDSv5\\\\\\\\LABELLING\\\\\\\\OUT\\\\\\\\20150921_Clean 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10512 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 27.04.2004...
tabl.; 75 µg, 100 szt. tabl.; 75 µg, 50 szt.
...pokrywaj?cej j? folii aluminiowej w tekturowym pude?ku). 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 8 M:\\\\\\\\REG_AFFAIRS\\\\\\\\PREPARATY\\\\\\\\Euthyrox N_NP\\\\\\\\VARIATIONS\\\\\\\\WS-222_MDSv5\\\\\\\\LABELLING\\\\\\\\OUT\\\\\\\\20150921_Clean 64293 Darmstadt, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10513...
tabl.; 88 µg, 50 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 8 M:\\\\\\\\REG_AFFAIRS\\\\\\\\PREPARATY\\\\\\\\Euthyrox N_NP\\\\\\\\VARIATIONS\\\\\\\\WS-222_MDSv5\\\\\\\\LABELLING\\\\\\\\OUT\\\\\\\\20150921_Clean 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15702 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10.07.2009...