tabl. powl.; 10 mg, 60 szt.
...zawiera 30, 50 lub 60 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merus Labs Luxco II S.ą.r.l. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburg 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3683 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. powl.; 20 mg, 50 szt.
...Opakowanie zawiera 30 lub 50 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merus Labs Luxco II S.ą.r.l. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburg 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3684 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 30 szt.
...zawiera 30, 60 lub 100 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merus Labs Luxco II S.ą.r.l. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburg 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3686 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 75 mg, 30 szt.
...zawiera 30, 60 lub 100 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merus Labs Luxco II S.ą.r.l. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburg 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4521 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
inf. do?. [roztw.]; 10 mg/10 ml, 10 amp. 10 ml
...wykona? w warunkach aseptycznych, niezw?ocznie po otwarciu ampu?ki. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merus Labs Luxco II S.ą.r.l. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburg 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2649 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...