tabl. powl.; 10 mg, 60 szt.
...zawiera 30, 50 lub 60 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merus Labs Luxco II S.ą.r.l. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburg 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3683 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. powl.; 20 mg, 50 szt.
...Opakowanie zawiera 30 lub 50 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merus Labs Luxco II S.ą.r.l. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburg 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3684 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 30 szt.
...zawiera 30, 60 lub 100 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merus Labs Luxco II S.ą.r.l. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburg 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/3686 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 75 mg, 30 szt.
...zawiera 30, 60 lub 100 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merus Labs Luxco II S.ą.r.l. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburg 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4521 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
system transdermalny; 100 µg/24 h, 6 szt. system transdermalny; 25 µg/24 h, 6 szt. system transdermalny; 50 µg/24 h, 6 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Patrz punkt 4.2. Zu?yty system transdermalny ESTRADERM MX nale?y wyrzuci? tak, aby by? niedost?pny dla dzieci. 17 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merus Labs Luxco II S.ą.R.L. 26-28, Rue Edward Steichen L-2540 Luksemburg 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ESTRADERM MX 25: Pozwolenie nr 7028 ESTRADERM MX 50...
inf. do?. [roztw.]; 10 mg/10 ml, 10 amp. 10 ml
...wykona? w warunkach aseptycznych, niezw?ocznie po otwarciu ampu?ki. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merus Labs Luxco II S.ą.r.l. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburg 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2649 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Acenocoumarol | ATC: B 01 AA 07
tabl.; 4 mg, 20 szt.
tabl.; 4 mg, 20 szt.
...PVC/Al w tekturowym pude?ku. 12 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merus Labs Luxco II S.ą rl, 26-28, rue Edward Steichen, L-2540, Luksemburg 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/1739 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...