O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. do?. [roztw.]; 200 mg/500 ml, 10 but. 500 ml
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merz Pharmaceuticals GmbH 9 Eckenheimer Landstrasse 100 60318 Frankfurt/Main Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr 8057 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 100 mg, 100 szt. tabl. powl.; 100 mg, 30 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstrasse 100 60318 Frankfurt /Main Niemcy 10 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr 16179 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
tabl. powl.; 10 mg, 56 szt.
prosz. do sporz. roztw. do wstrzykiwa?; 4 j. LD50/0,1ml, 1 fiol.
...3 lub 6 fiolek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstrasse 100 33 60318 Frankfurt/Main Niemcy P.O. Box 11 13 53 60048 Frankfurt/Main Niemcy Tel.: +49- 69/15 03-1 Faks: +49- 69/15 03-200 Wytwórca Merz Pharma GmbH & Co. KGaA Eckenheimer Landstrasse 100 60318 Frankfurt/Main P.O. Box 11...
?el; (10 mg+ 100 mg+ 50 j.m.)/g, 1 tuba 20 g ?el; (10 mg+ 100 mg+ 50 j.m.)/g, 1 tuba 50 g
...g ?elu, umieszczone w tekturowych pude?kach. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstrasse 100 D-60318 Frankfurt nad Menem Niemcy 8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?wiadectwo Rejestracji Nr R/2830/Z Pozwolenie Nr R/3065 9. DATA WYDANIA...
granulat do przyg. roztw. doust.; 3 g/5 g, 10 sasz. 5 g granulat do przyg. roztw. doust.; 3 g/5 g, 30 sasz. 5 g
...saszetek po 5 g Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Instrukcja przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstrasse 100 60318 Frankfurt/Main Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8115 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 100 j. LD50, 1 fiol. 100 j. (LD50)
...3, 4 lub 6 fiolek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? mog? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstrasse 100 60318 Frankfurt/Main Niemcy P.O. Box 11 13 53 60048 Frankfurt/Main Niemcy Tel: +49-69/1503-1 Fax: +49-69/1503-200 Wytwórca Merz Pharma GmbH & Co. KGaA Eckenheimer Landstrasse 100 60318 Frankfurt/Main Niemcy P.O. Box 11 13...