O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 10 wor. 50 ml
...IIW: R). Messer SA i tvsp.. Z006 C. fama/a (ok. I270 R), Rex .IH 2000 Oporny (R) Ponad 32 C. kruxei Pfaller MA i wsp 2006 c. Inglis!! Messer SA i...POSIADAJ?CY DO OBROTU POZWOLENIE Baxter Poland Sp. z 0,0. ul. Kruczkoxvskiego 8 00-380 Warszawa Polska 8. NUMERUY} POZWOLENIA. NA. DDPUSZCZJENIE D0 OBROTU 9. DATA W 'ID?NIA HILIC. DATA VSL??LC PRZEDLU?ENIA...
gaz medyczny skroplony, gaz medyczny spr??ony; , 12 but. 50 l gaz medyczny skroplony, gaz medyczny spr??ony; , 1 but. 10 l gaz medyczny skroplony, gaz medyczny spr??ony; , 1 but. 20 l gaz medyczny skroplony, gaz medyczny spr??ony; , 1 but. 50 l gaz medyczny skroplony, gaz medyczny spr??ony; , 1 op. 50 kg
...niskich st??eniach. Wysokie st??enia tlenu mog? by? podawane pacjentom, u których nie wyst?puj? zaburzenia oddychania, za pomoc? cewników nosowych lub masek twarzowych. 7. Podmiot odpowiedzialny posiadaj?cy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu Messer Polska Sp. z o.o. ul. Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów ver. 2012.06.08 Strona 4 z 5 8. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 10012 9. Data wydania pierwszego pozwolenia...