kaps. twarde; 200 mg, 20 szt.
...produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ma?gorzata Kacperska, Jan Kacperski PPH Microfarm s.c. 30-535 Kraków, ul. Krakusa 7 tel. 12 65-66-234 fax 12 65-66-235 e-mail: microfarm@krakow.home.pl 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr IL-6169/ChF 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...