O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
?el do j. ustnej; , 1 op. 10 g
...tekturowe pude?ko. Zawarto?? tuby: 10 g elu. 6.6 Specjalne ?rodki ostrono?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Miralex Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 14/6 3 64-920 Pi?a Polska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?UENIA...
| ATC:
mleko pocz?tkowe oparte na mleku kozim; , puszka 400 g
| ATC:
mleko nast?pne oparte na mleku kozim; , puszka 400 g
czopki doodbytnicze; , 10 szt.
kaps.; 30 mg+ 500 mg, 10 szt.
tabl.; 20 mg+ 500 mg, 20 szt.
prosz.; , 10 sasz. 2 g
Fosfomycin | ATC: J 01 XX 01
granulat do przyg. roztw. doust.; 2 g, 1 sasz.
...wsypa? do szklanki wody, tak aby uzyska? jednorodny, opalizuj?cy roztwór. W razie potrzeby roztwór mo?na zamiesza?. Roztwór nale?y wypi? natychmiast po przygotowaniu. 7 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Miralex Sp. z o.o. ul. Lotnicza 4 64-920 Pi?a 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 23362 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...
Fosfomycin | ATC: J 01 XX 01
granulat do przyg. roztw. doust.; 3 g, 1 sasz.
...nale?y wsypa? do szklanki wody, tak aby uzyska? jednorodny, opalizuj?cy roztwór. W razie potrzeby roztwór mo?na zamiesza?. Roztwór nale?y wypi? natychmiast po przygotowaniu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Miralex Sp. z o.o. ul. Lotnicza 4 64-920 Pi?a 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 23363 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA...