O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. [roztw.]; (40 mg+ 10 µg)/ml, 50 wk?. do strzyk. 1,7 ml inj. [roztw.]; (40 mg+ 5 µg)/ml, 50 wk?. do strzyk. 1,7 ml
...Do znieczulenia nasi?kowego, dowi?zad?owego i przewodowego. W stomatologii, szczególnie w nast?puj?cych zabiegach: 1. ekstrakcje pojedyncze oraz mnogie; 2. ekstrakcje z?bów zatrzymanych; 1 3. w stomatologii zachowawczej, zw?aszcza przy opracowywaniu wi?kszych ubytków, ekstyrpacji...odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Molteni Dental s.r.l., Via Ilio Barontini 8, Localitą Granatieri, 50018 Scandicci (Florencja), W?ochy 8...
inj. [roztw.]; (20 mg+ 10 µg)/ml, 10 amp.-strzyk. 1,8 ml
...1,8 ml roztworu do u?ytku stomatologicznego ? l 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania E ? Wszelkie zabiegi zachowawcze i chirurgiczne W stomatologii. MEPIDONT 2% ? z adrenalin?...produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Molteni Dental s.r.l., Via Ilic Barontini 8, Localitą Granatieri 50018 Scandicci (Firenze), W?ochy 8...
Mepivacaine | ATC: N 01 BB 03
inj. [roztw.]; 30 mg/ml, 50 amp.-strzyk. 1,8 ml
...Wk?ad zawieraj?cy 1,8 m] roztworu do u?ytku stomatologicznego 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Wszelkie zabiegi zachowawcze i chirurgiczne W stomatologii. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania 1...produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Molteni Dental s.r.l., Via Ilio Barontini 8, Localitą Granatieri 50018 Scandicci (Firenze), W?ochy 8...
inj. [roztw.]; (20 mg+ 10 µg)/ml, 50 wk?. 1,8 ml inj. [roztw.]; (20 mg+ 12,5 µg)/ml, 50 wk?. 1,8 ml inj. [roztw.]; (20 mg+ 20 µg)/ml, 50 wk?. 1,8 ml
...m1 roztworu do u?ytku stomatologicznego 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Znieczulenie miejscowe (nasi?kowe i blokady nersvóxxr} do wszelkich zabiegów zachowawczych i chirurgicznych W stomatologii. Xylodont z adrenalin? 1...produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych Wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZEN?E DO OBROTU Molteni Dental s.r.l., Via Ilio Barontini 8, Localitą Granatieri 50018 Scandicci (Firenze), W?ochy 8...