O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. podj?zykowe; 2 mg, 28 szt.
...ani domowych pojemników na odpadki. Nale?y zapyta? farmaceut? co zrobi? z lekami, które nie s? ju? potrzebne. Takie post?powanie pomo?e chroni? ?rodowisko 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Societ_ di Esercizio S.p.A., Strada Statale 67, Fraz. Granatieri 50018 Scandicci (Firenze), W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17917 9. DATA WYDANIA...
tabl. podj?zykowe; 8 mg, 28 szt.
...ani domowych pojemników na odpadki. Nale?y zapyta? farmaceut? co zrobi? z lekami, które nie s? ju? potrzebne. Takie post?powanie pomo?e chroni? ?rodowisko 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Societ_ di Esercizio S.p.A., Strada Statale 67, Fraz. Granatieri 50018 Scandicci (Firenze), W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17918 9. DATA WYDANIA...
inj. [roztw.]; (40 mg+ 10 µg)/ml, 50 wk?. do strzyk. 1,7 ml inj. [roztw.]; (40 mg+ 5 µg)/ml, 50 wk?. do strzyk. 1,7 ml
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Molteni Dental s.r.l., Via Ilio Barontini 8, Localitą Granatieri, 50018 Scandicci (Florencja), W?ochy 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU CITOCARTIN 200: pozwolenie nr 7887 CITOCARTIN 100: pozwolenie nr 7886...
Gliclazide | ATC: A 10 BB 09
tabl.; 80 mg, 40 szt.
...do stosowania Bez specjalnych wymaga?, dotycz?cych usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZE- NIE DO OBROTU L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Societą di Esercizio S.p.A. Strada Statale 67, Localitą Granatieri 50018 Scandicci (Florencja) W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3599...
inj. [roztw.]; (20 mg+ 10 µg)/ml, 10 amp.-strzyk. 1,8 ml
...Tekturowe pude?ko zawieraj?ce 10 lub 50 wk?adów. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Molteni Dental s.r.l., Via Ilic Barontini 8, Localitą Granatieri 50018 Scandicci (Firenze), W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2202 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Mepivacaine | ATC: N 01 BB 03
inj. [roztw.]; 30 mg/ml, 50 amp.-strzyk. 1,8 ml
...Tekturowe pude?ko zawieraj?ce 10 lub 50 wk?adów. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Molteni Dental s.r.l., Via Ilio Barontini 8, Localitą Granatieri 50018 Scandicci (Firenze), W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/2203 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
syrop; 1 mg/ml, 1 but. 1000 ml syrop; 1 mg/ml, 1 but. 100 ml syrop; 1 mg/ml, 1 but. 10 ml syrop; 1 mg/ml, 1 but. 20 ml
...antagonista musi by? podany wyj?tkow? ostro?no?ci?i stopniowo z dawkach mniej szych ni? zwykle W stosowane. Produkt leczniczy Methadone hydrochloride Molteni zawiera sacharoz?. Pacjenci rzadkimi z dziedzicznymi zaburzeniami nietolerancj? fruktozy, z?ym wch?anianiem glukozo-galaktozy - lub niedoborem sacharazo-izomaltazy nie powinni przyjmowa? tego leku. - Produkt Methadone hydrochloride Molteni posta? syropu i mo?e by? podawany wy??cznie ma doustnie wypadku nie nale?y stosowa? pozaj elitowo. W ?adnym go...
syrop; 5 mg/ml, 1 but. 1000 ml
...dostosowaniu dawki. Informacje substancjach o pomocniczych Produkt leczniczy Methadone Hydrochloride Molteni zawiera sacharoz?. Pacjenci rzadkimi dziedzicznymi z zaburzeniami zwi?zanymi nietolerancj? fruktozy, z zespo?em z?ego wch?aniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmowa? tego leku. - Methadone Hydroehloride Molteni zawiera niewielkie ilo?ci etanolu, mniej ni? 100 mg na 100 ml. Preparat Methadone Hydrochloride Molteni ma posta? syropu i mo?e by? podawany wy??cznie doustnie W...
Lactulose | ATC: A 06 AD 11
syrop; 667 mg/ml, 1 but. 200 ml
...miarka PP i ulotka w kartonowym pude?ku. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Societ_ di Esercizio S.p.A., Strada Statale 67, Localit_ Granatieri, 50018 Scandicci (Florencja), W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU NR-R/7187 9...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 100 mg, 10 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 100 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 100 mg, 50 szt.
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak specjalnych ?rodków ostro?no?ci. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o. ul. Obro?ców Modlina 3 30-733 Kraków, Polska tel.: (012)-653-15-71, 72 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORATRAM 100; 14313 9...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 10 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 50 szt.
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak specjalnych ?rodków ostro?no?ci. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o. ul. Obro?ców Modlina 3 30-733 Kraków, Polska tel.: (012)-653-15-71, 72 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORATRAM 150; 14315 9...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 10 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 50 szt.
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak specjalnych ?rodków ostro?no?ci. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o. ul. Obro?ców Modlina 3 30-733 Kraków, Polska tel.: (012)-653-15-71, 72 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORATRAM 200; 14314 9...
Fentanyl | ATC: N 02 AB 03
aerozol do nosa; 100 µg/dawk?, 1 but. 1,55 ml aerozol do nosa; 400 µg/dawk?, 1 but. 1,55 ml
...33 ANEKS II A. WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 34 A. WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii L. Molteni & C Dei. F. LLi Alitti Societį di Esercizio S.p.A Strada Statale 67 Tosco Romagnola Fraz. Granatieri IT-50018 Scandicci (FI) W?ochy B. WARUNKI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ?...
inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 amp. 10 ml
...naley uy? nienaruszone opakowanie. eby Ampu?ki z PP s? zaprojektowane w taki sposób, pasowa?y do strzykawek typu Luer Lock i Luer fit. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Societą di Esercizio S.p.A. Strada Statale 67, Frazione Granatieri 50018 Scandicci (FI) W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15798 9. DATA WYDANIA...
inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 5 amp. 10 ml
...u?y? nienaruszone opakowanie. Ampu?ki PP pasowa?y do strzykawek Luer Lock i Luer fit. z s? zaprojektowane taki sposób, ?eby typu w 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZEN IE DO OBROTU L. Molteni & C. dei F.1li Alitti Societą di Esercizio S.p.A. Strada Statale 67, Frazione Granatieri 50018 Scandicci (FI) W?ochy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12/! 509 9. DATA...
inj. [roztw.]; (20 mg+ 10 µg)/ml, 50 wk?. 1,8 ml inj. [roztw.]; (20 mg+ 12,5 µg)/ml, 50 wk?. 1,8 ml inj. [roztw.]; (20 mg+ 20 µg)/ml, 50 wk?. 1,8 ml
...pude?ko zawieraj?ce 50 wk?adów pakowanych W blistry. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych Wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZEN?E DO OBROTU Molteni Dental s.r.l., Via Ilio Barontini 8, Localitą Granatieri 50018 Scandicci (Firenze), W?ochy 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU XYLODONT 2% z adrenalin? 1:100 000; Pozwolenie nr R...