tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 60 mg, 60 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 90 mg, 60 szt.
...5 Rodzaj i zawarto?? opakowania Pojemnik polipropylenowy zawieraj?cy 30, 56 lub 60 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mundipharma A/S Frydenlundsvej 30 2950 Vedbęk Dania 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DHC Continus 60 mg: 9164 DHC Continus 90 mg: 9165 DHC Continus 120 mg: 9166 9. DATA...
inj. [zaw.]; 50 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml
...A/S Mundipharma Pharmaceuticals B.V. Slotsmarken 15 De Wel 20 DK-2970 Hųrsholm NL-3871 MV Hoevelaken Tlf: +45 45 17 48 00 Tel: +31 (0) 33 450 8270 Deutschland Norge Mundipharma GmbH Mundipharma AS Mundipharma Straße 2 N-1366 Lysaker 65549 Limburg Tlf: +47 67 51 89 00 Tel: + 49 (0) 64 31 701-0 Eesti Österreich KBM Pharma OÜ Mundipharma Ges...
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 100 mg inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 2,5 mg/ml, 5 fiol. 25 mg
Morphine | ATC: N 02 AA 01
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 100 mg, 60 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 10 mg, 60 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 200 mg, 60 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 30 mg, 60 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 60 mg, 60 szt.
Oxycodone | ATC: N 02 AA 05
tabl. o przed?. uwalnianiu; 5 mg, 60 szt.
Oxycodone | ATC: N 02 AA 05
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 20 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 40 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 80 mg, 60 szt.
Oxycodone | ATC: N 02 AA 05
roztw. doust.; 1 mg/ml, 1 but. 250 ml
Oxycodone | ATC: N 02 AA 05
inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 amp. 1 ml inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 amp. 2 ml
Morphine | ATC: N 02 AA 01
tabl. powl.; 20 mg, 60 szt.
tabl. o przed?. uwalnianiu; 5 mg+ 2,5 mg, 60 szt.
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg+ 5 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 20 mg+ 10 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 40 mg+ 20 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 5 mg+ 2,5 mg, 30 szt.
Tramadol | ATC: N 02 AX 02
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 100 mg, 30 szt.