O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
?el; (10 mg+ 0,25 mg)/g, 1 tuba 30 g
kaps. o przed?. uwalnianiu; 100 mg, 50 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 150 mg, 50 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 50 szt. kaps. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 50 szt.
Latanoprost | ATC: S 01 EE 01
krople do oczu [roztw.]; 50 µg/ml, but. 2,5 ml
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 5 mg, 30 szt.
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt.
Amisulpride | ATC: N 05 AL 05
tabl.; 200 mg, 30 szt.
Amisulpride | ATC: N 05 AL 05
tabl.; 400 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aripiprazole Mylan Pharma, 5 mg, tabletki Aripiprazole Mylan Pharma, 10 mg, tabletki Aripiprazole Mylan Pharma, 15 mg, tabletki Aripiprazole Mylan Pharma, 30 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Aripiprazole Mylan Pharma, 5 mg, tabletki Ka?da tabletka zawiera 5 mg arypiprazolu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu 28 mg maltozy w tabletce Aripiprazole Mylan Pharma, 10 mg, tabletki Ka?da tabletka...
inj. [roztw.]; (400 mg+ 10 mg)/2 ml, 6 amp.+ 6 amp. rozp.
Milrinone | ATC: C 01 CE 02
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 1 mg/ml, 10 amp. 10 ml
Moclobemide | ATC: N 06 AG 02
tabl. powl.; 300 mg, 30 szt.
Moclobemide | ATC: N 06 AG 02
tabl. powl.; 150 mg, 30 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt. tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 24 mg, 20 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 24 mg, 50 szt.
tabl.; 24 mg, 20 szt. tabl.; 24 mg, 50 szt. tabl.; 24 mg, 60 szt.
tabl.; 8 mg, 100 szt. tabl.; 8 mg, 30 szt.
Ibuprofen | ATC: M 01 AE 01
zaw. doust.; 20 mg/ml, 1 but. 200 ml
prosz. do inhal.; 200 µg/dawk?, 1 poj. 200 dawek prosz. do inhal.; 200 µg/dawk?, 1 poj. 200 dawek (+ inh.)
Capecitabine | ATC: L 01 BC 06
tabl. powl.; 150 mg, 60 szt. tabl. powl.; 500 mg, 120 szt.
...PVDC w tekturowym pude?ku, 150 mg: 60x1 tabletek powlekanych 500mg: 120x1 tabletek powlekanych 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Mylan S.A.S. 117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Capecitalox, 150 mg, tabletki powlekane: 21320 Capecitalox, 500 mg, tabletki powlekane...
inj./inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 amp. 2,5 ml inj./inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...4.1 Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Cisatracurium Mylan jest lekiem o po?rednim czasie dzia?ania, do podawania do?ylnego, wywo?uj?cym niedepolaryzacyjny blok nerwowo ? mi??niowy. Produkt leczniczy Cisatracurium Mylan jest wskazany do stosowania w zabiegach chirurgicznych i innych rodzajach zabiegów oraz intensywnej terapii u doros?ych i dzieci w wieku powy?ej 1 miesi?ca ?ycia. Produkt leczniczy Cisatracurium Mylan mo?e by? stosowany w terapii uzupe?niaj?cej podczas znieczulenia...
tabl. dra?.; 0,5 mg, 20 szt.
Dexrazoxane | ATC: V 03 AF 02
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol 500 mg
kaps. twarde; 150 mg, 100 szt. kaps. twarde; 50 mg, 100 szt.
...50 mg: bia?e, nieprzezroczyste kapsu?ki twarde z oznaczeniem CYSTA 50 na dolnej cz??ci i MYLAN na górnej cz??ci kapsu?ki. Butelki zawieraj?ce 100 lub 500 kapsu?ek twardych. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. - Cystagon 150 mg: bia?e, nieprzezroczyste kapsu?ki twarde z oznaczeniem CYSTAGON 150 na dolnej cz??ci i MYLAN na górnej cz??ci kapsu?ki. Butelki zawieraj?ce 100 lub 500 kapsu?ek twardych. Nie wszystkie...
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
...1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Desloratadine Mylan, 0,5 mg/ml, roztwór doustny 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Produkt leczniczy zawiera sorbitol (E 420) w ilo?ci 103 mg/ml. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór doustny Desloratadine Mylan jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem niezawieraj?cym cz?stek...
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Desloratadine Mylan, 5 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 5 mg desloratadyny. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu Ka?da tabletka zawiera 4,4 mikrogramy ?ó?cieni pomara?czowej (E 110), laku. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Niebieskie, powlekane, okr?g?e, obustronnie wypuk?e tabletki powlekane o ?ci?tych brzegach...
aerozol do nosa; 0,5 mg/ml, 1 but. 10 ml
aerozol do nosa; 1 mg/ml, 1 but. 10 ml
Doxazosin | ATC: C 02 CA 04, G 04 CA
tabl. o przed?. uwalnianiu; 4 mg, 30 szt.