syrop; 750 mg/5 ml, 1 op. 100 ml
...lub 250 ml syropu. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU A. Nattermann & Cie. GmbH Nattermannallee 1 50829 Koln Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7894 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 04.09.1998 / 29.10.2003...
kaps.; 300 mg, 50 szt.
...6 Szczegó?owe ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania (i przygotowania leku do stosowania) Brak specjalnych zalece? oprócz opisanych w punkcie 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU A.Nattermann & Cie. GmbH Nattermannalee 1 D-50829 Cologne Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 573/Z R/2647 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...