O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 15 mg, 30 szt.
...i zawarto?? opakowania Blistry z folii PVC/PVDC/Al, opakowania po 1, 2, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300, 500 lub 1000 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Nord Farm Sp. z o.o...
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...ee@sandoz.com Tlf: + 45 6395 1000 variations.nordic@sandoz.com ?????? Österreich Novartis (Hellas) S.A.C.I. Sandoz GmbH ?????? ???? No 1 (12? km) Biochemiestr. 10 ??????????? A-6250 Kundl GR-144 51 ????? Tel: +43 5338 2000 ???: +30210 2811712 64 Espańa Polska Sandoz Farmacéutica, S.A. Sandoz Polska Sp. z o.o. Centro Empresarial Osa Mayor ul. Domaniewska 50C...
AvonexRx-z
Interferon beta-1a | ATC: L 03 AB 07
inj. [roztw.]; 30 µg /0,5ml, 4 amp.-strzyk. inj. [roztw.]; 30 µg /0,5ml, 4 wstrz.
...Biogen Idec Poland Sp. z o.o. +30 210 8771500 +48 22 351 51 00 Espańa Portugal Biogen Idec Iberia SL Biogen Idec Portugal, +34 91 310 7110 Sociedade Farmacęutica Unipessoal, Lda...musz? znajdowa? si? w obrocie. Ka?da strzykawka zapakowana jest w szczelnie zamkni?t? tac? plastikow?. Taca ta zawiera równie? oddzieln? ig?? do podania wstrzykni?cia. Podmiot odpowiedzialny: Biogen Idec Limited, Innovation House, 70 Norden...
Brivaracetam | ATC: N 03 AX 23
tabl. powl.; 10 mg, 14 szt.
...A. UCB Pharma Sp. z o.o. Tel: + 34 / 91 570 34 44 Tel.: + 48 22 696 99 20 France Portugal UCB Pharma S.A. UCB Pharma (Produtos Farmacęuticos), Lda Tél: + 33...00 ?eská republika Magyarország UCB s.r.o. UCB Magyarország Kft. Tel: + 420 221 773 411 Tel.: + 36-(1) 391 0060 Danmark Malta UCB Nordic A/S Pharmasud Ltd. Tlf: + 45 / 32...
CimziaRx-z
Certolizumab pegol | ATC: L 04 AB 05
inj. [roztw.]; 200 mg, 2 amp.-strzyk.+ 2 gaziki
...UCB ?.?. UCB Pharma Sp. z o.o. ???: + 30 / 2109974000 Tel.: + 48 22 696 99 20 Espańa Portugal UCB Pharma S.A. UCB Pharma (Produtos Farmacęuticos), Lda. Tel: + 34 / 91...0060 ?eská republika Malta UCB s.r.o. Pharmasud Ltd. Tel: + 420 221 773 411 Tel: + 356 / 21 37 64 36 Danmark Nederland UCB Nordic A/S UCB Pharma B.V. Tlf...
tabl.; 10 mg, 30 szt.
...POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 8. NUMER...o?rodkowym uk?adzie nerwowym. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Klorazepan po podaniu doustnym ulega szybkiej przemianie do nordiazepamu i w tej postaci jest wch?aniany...pacjentów z: o nu?liwo?ci? mi??ni (Myasthenia gravis), o ci??k? niewydolno?ci? oddechow?, o zespo?em bezdechu sennego, o ci??k? niewydolno?ci? w?troby, o jaskr? z...
tabl.; 5 mg, 30 szt.
...POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 8. NUMER...o?rodkowym uk?adzie nerwowym. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Klorazepan po podaniu doustnym ulega szybkiej przemianie do nordiazepamu i w tej postaci jest wch?aniany...pacjentów z: o nu?liwo?ci? mi??ni (Myasthenia gravis), o ci??k? niewydolno?ci? oddechow?, o zespo?em bezdechu sennego, o ci??k? niewydolno?ci? w?troby, o jaskr? z...
Linaclotide | ATC: A 06 AX 04
kaps. twarde; 290 µg, 28 szt.
...powiedzie? o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dzia?ania niepo??dane mo?na zg?asza? bezpo?rednio do ?krajowego systemu zg?aszania? wymienionego w za??czniku V. Dzi?ki zg?aszaniu dzia?a?...Allergan GmbH Tel: +43 1 99460 6355 Polska Allergan Sp. z o.o. Tel: +48 22 256 37 00 ??????/?????? 30...Tel: + 39 06 509 561 Danmark/ Norge/ Suomi/Finland/Sverige Allergan Norden AB Tlf/Puh/Tel: + 46 (0)8 594 100 00...
ma??; , op. 50 g
Fampridine | ATC: N 07 XX 07
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 56 szt.
...SA Biogen Idec Poland sp. z o.o ???: +30 210 8771500 Tel.: +48 (0) 22 657 0000 Espańa Portugal Biogen Idec Iberia SL Biogen Idec Portugal Sociedade Farmacęutica Tel: +34 91...DOTYCZ?CE USUWANIA NIEZU?YTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZ?CYCH Z NIEGO ODPADÓW, JE?LI W?A?CIWE 11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Biogen Idec Limited Innovation House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire SL6 4AY Wielka Brytania...
Ibuprofen | ATC: M 01 AE 01
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt. tabl. powl.; 400 mg, 50 szt.
Infliximab | ATC: L 04 AB 02
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 100 mg, 1 fiol.
...90 09 Eesti Norge UAB Alvogen Baltics Hospira Nordic AB Tel: + 370 5 2153088 Tlf: + 46 (0)8 672 85 00 ?????? Österreich Aenorasis S.A. Astro-Pharma Vertrieb und Handel von ???: + 30 210 6136332 pharmazeutischen Produkten GmbH Tel: + 43 (0)1 961 93 13 Espańa Polska Hospira Alvogen Poland Sp. z.o.o. Productos Farmacéuticos y Hospitalarios S.L. Tel.: + 482 24609200...
Levetiracetam | ATC: N 03 AX 14
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 mg/ml, 10 amp. 5 ml
Levetiracetam | ATC: N 03 AX 14
roztw. doust.; 100 mg/ml, 1 but. 300 ml tabl. powl.; 1 g, 100 szt. tabl. powl.; 1 g, 50 szt. tabl. powl.; 250 mg, 100 szt. tabl. powl.; 250 mg, 50 szt. tabl. powl.; 500 mg, 100 szt. tabl. powl.; 500 mg, 50 szt. tabl. powl.; 750 mg, 100 szt. tabl. powl.; 750 mg, 50 szt.
...UCB ?.?. UCB Pharma Sp. z o.o. ???: + 30 / 2109974000 Tel.: + 48 22 696 99 20 Espańa Portugal UCB Pharma, S.A. UCB Pharma (Produtos Farmacęuticos), Lda Tel: + 34 / 91...0060 ?eská republika Malta UCB s.r.o. Pharmasud Ltd. Tel: + 420 221 773 411 Tel: + 356 / 21 37 64 36 Danmark Nederland UCB Nordic A/S UCB Pharma B.V. Tlf...
Rotigotine | ATC: N 04 BC 09
system transdermalny; 2 mg/24 h, 28 szt. system transdermalny; 2 mg/24 h, 7 szt. system transdermalny; 4 mg/24 h, 28 szt. system transdermalny; 4 mg/24 h, 7 szt. system transdermalny; 6 mg/24 h, 28 szt. system transdermalny; 8 mg/24 h, 28 szt.
...UCB ?.?. UCB Pharma Sp. z o.o. ???: +30 / 2109974000 Tel.: + 48 22 696 99 20 Espańa Portugal UCB Pharma S.A. UCB Pharma (Produtos Farmacęuticos), Lda Tel: + 34 / 91...158 ?eská republika Malta UCB s.r.o. Pharmasud Ltd. Tel: + 420 221 773 411 Tel: +356 / 21 37 64 36 Danmark Nederland UCB Nordic A/S UCB Pharma B.V. Tlf...
Filgrastim | ATC: L 03 AA 02
inf./inj. [roztw.]; 12 mln j./0,2 ml, 5 amp.-strzyk. 0,2 ml inf./inj. [roztw.]; 48 mln j.m./0,5 ml, 5 amp.-strzyk. 0,5 ml
...?????? Polska Aenorasis S.A. Alvogen Poland Sp. z o.o. ???: + 30 210 6136332 Tel +48224609200 Espańa Portugal Hospira Hospira Portugal Lda Productos Farmacéuticos y Hospitalarios S.L. Tel: + 351 21...Slovenija Hospira Ireland Sales Limited Valentis Pharmaceuticals d.o.o Tel: + 353 (0) 1 2946494 Tel: + 386 1 2000603 Ísland Slovenská republika Hospira Nordic AB Hospira UK Limited Sími: + 46 (0)8...
NuwiqRx-z
Coagulation factor VIII | ATC: B 02 BD 02
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1000 j.m., 1 fiol. + 1 amp.-strz. 2,5 ml inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 2000 j.m., 1 fiol. + 1 amp.-strz. 2,5 ml inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 j.m., 1 fiol. + 1 amp.-strz. 2,5 ml inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 500 j.m., 1 fiol. + 1 amp.-strz. 2,5 ml
...s.r.o. Kedrion S.p.A. Octapharma Poland Sp. z o.o. Tel: +420 266 793 510 Tel: +39 0583 1969603 Tel: +48 22 2082734 Danmark ?????? Portugal Octapharma Nordic AB Octapharma Limited Octapharma Produtos Farmacęuticos (Szwecja) (Zjednoczone Królestwo) Tel: +351 21 8160820 Tlf: +46 8 56643000 ???: +44 161 8373770 Deutschland Latvija România Octapharma GmbH Octapharma Nordic AB Octapharma Nordic AB (Szwecja...
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol. 50 ml
...2400 Danmark Info.ee@sandoz.com Tlf: + 45 6395 1000 variations.nordic@sandoz.com ?????? Österreich Sandoz dd Sandoz GmbH ???????? 18 & ????? Biochemiestr. 10 GR-151 25 ??????? A-6250 Kundl ???: +30 210 6878382 Tel: +43 5338 2000 97 Espańa Polska Sandoz Farmacéutica, S.A. Sandoz Polska Sp. z o.o. Centro Empresarial Osa Mayor ul. Domaniewska 50C Avda. Osa Mayor, nş...
inj. [roztw.]; 125 µg, 2 amp.-strz. 0,5 ml inj. [roztw.]; 125 µg, 2 wstrz. 0,5 ml inj. [roztw.]; 63 µg+ 94 µg, 2 amp.-strz. 0,5 ml inj. [roztw.]; 63 µg+ 94 µg, 2 wstrz. 0,5 ml
...Poland Sp. z o.o. ? +34 91 310 7110 ? +48 22 351 51 00 France Portugal Biogen France SAS Biogen Portugal ? +33 (0)1 41 37 9595 Sociedade Farmacęutica...leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 17 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU BIOGEN IDEC LIMITED Innovation House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire SL6 4AY...
kaps. twarde; 150 mg, 28 szt. kaps. twarde; 150 mg, 56 szt. kaps. twarde; 75 mg, 28 szt. kaps. twarde; 75 mg, 56 szt. kaps. twarde; 75 mg, 56 szt. (w blis. perforowanym)
...2400 Danmark Info.ee@sandoz.com Tlf: + 45 6395 1000 variations.nordic@sandoz.com ?????? Österreich Sandoz dd Sandoz GmbH ???????? 18 & ????? Biochemiestr. 10 GR-151 25 ??????? A-6250 Kundl ???: +30 216 600 500 0 Tel: +43 5338 2000 Espańa Polska Sandoz Farmacéutica, S.A. Sandoz Polska Sp. z o.o. Centro Empresarial Osa Mayor ul. Domaniewska 50C Avda. Osa Mayor...
kaps. twarde; 150 mg, 28 szt. kaps. twarde; 150 mg, 56 szt. kaps. twarde; 150 mg, 70 szt. kaps. twarde; 75 mg, 28 szt. kaps. twarde; 75 mg, 56 szt. kaps. twarde; 75 mg, 56 szt.
...2400 Danmark Info.ee@sandoz.com Tlf: + 45 6395 1000 variations.nordic@sandoz.com ?????? Österreich Sandoz dd Sandoz GmbH ???????? 18 & ????? Biochemiestr. 10 GR-151 25 ??????? A-6250 Kundl ???: +30 216 600 500 0 Tel: +43 5338 2000 Espańa Polska Sandoz Farmacéutica, S.A. Sandoz Polska Sp. z o.o. Centro Empresarial Osa Mayor ul. Domaniewska 50C Avda. Osa Mayor...
tabl.; 10 mg, 60 szt. tabl.; 5 mg, 60 szt.
tabl.; 10 mg, 60 szt.
...statystycznie ró?nic w zakresie parametrów farmakokinetycznych w stanie stacjonarnym (C , AUC i max Cmin) dla diazepamu, jednak obserwowano zwi?kszenia o oko?o 15% dla nordiazepamu, oraz niewielkie kliniczne objawy niepo??dane (zawroty g?owy, bóle...specjalnych wymaga?. 8 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EGIS Polska Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 45D 02-146 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl.; 10 mg, 60 szt.
Lacosamide | ATC: N 03 AX 18
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 amp. 20 ml
Lacosamide | ATC: N 03 AX 18
syrop; 10 mg/ml, 1 op. 200 ml tabl. powl.; 100 mg, 56 szt. tabl. powl.; 150 mg, 56 szt. tabl. powl.; 200 mg, 56 szt. tabl. powl.; 50 mg, 14 szt.
...UCB ?.?. UCB Pharma Sp. z o.o. ???: + 30 / 2109974000 Tel.: + 48 22 696 99 20 Espańa Portugal UCB Pharma, S.A. UCB Pharma (Produtos Farmacęuticos), Lda Tel: + 34 / 91...0060 ?eská republika Malta UCB s.r.o. Pharmasud Ltd. Tel: + 420 221 773 411 Tel: + 356 / 21 37 64 36 Danmark Nederland UCB Nordic A/S UCB Pharma B.V. Tlf...
Bromfenac | ATC: S 01 BC 11
krople do oczu [roztw.]; 0,9 mg/ml, 1 but. 5 ml
...684680 GR PL Kite Hellas Ltd Croma-Pharma Polska SP.z o.o. ???: + 30 21 02014 Tel.: + 48 22 853 02...zawsze stosowa? zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie w?tpliwo?ci nale?y skontaktowa? si? z lekarzem lub farmaceut?. Dawka i czas trwania leczenia Zalecana...Ireland: 08 1871 9318 (local freephone) or +44 (0)1748 828849 Nordics: +46 8616 9585 DE MT Dr. Gerhard Mann Laboratoire Chauvin...