O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 10 mg, 28 szt. tabl.; 10 mg, 56 szt. tabl.; 15 mg, 28 szt. tabl.; 15 mg, 56 szt.
...Porto Salvo Tel: +351 21 924 19 11 Hrvatska Romānia Sandoz d.o.o. S.C. Sandoz Pharma Services S.R.L. Maksimirska 120 Calea Floreasca nr. 169A, 10000 Zagreb Cladirea A...sk variations.nordic@sandoz.com Italia Suomi/Finland Sandoz S.p.A Sandoz A/S Largo Umberto Boccioni 1 Edvard Thomsens Vej 14 I - 21040 Origgio/VA DK-2300 Kööpenhamina S Tel...
Brivaracetam | ATC: N 03 AX 23
tabl. powl.; 10 mg, 14 szt.
...UCB s.r.o. UCB Magyarorszįg Kft. Tel: + 420 221 773 411 Tel.: + 36-(1) 391 0060 Danmark Malta UCB Nordic A/S Pharmasud Ltd. Tlf: + 45 / 32 46 24 00 Tel: + 356 / 21 37 64 36 Deutschland Nederland UCB Pharma GmbH UCB Pharma B.V. Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848 Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40 Eesti Norge UCB Pharma Oy...
CimziaRx-z
Certolizumab pegol | ATC: L 04 AB 05
inj. [roztw.]; 200 mg, 2 amp.-strzyk.+ 2 gaziki
...36-(1) 391 0060 ?eskį republika Malta UCB s.r.o. Pharmasud Ltd. Tel: + 420 221 773 411 Tel: + 356 / 21 37 64 36 Danmark Nederland UCB Nordic A/S UCB Pharma B.V. Tlf: + 45 / 32 46 24 00 Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40 Deutschland Norge UCB Pharma GmbH UCB Nordic A/S Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848 Tlf: + 45...
Levetiracetam | ATC: N 03 AX 14
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 100 mg/ml, 10 amp. 5 ml
Levetiracetam | ATC: N 03 AX 14
roztw. doust.; 100 mg/ml, 1 but. 300 ml tabl. powl.; 1 g, 100 szt. tabl. powl.; 1 g, 50 szt. tabl. powl.; 250 mg, 100 szt. tabl. powl.; 250 mg, 50 szt. tabl. powl.; 500 mg, 100 szt. tabl. powl.; 500 mg, 50 szt. tabl. powl.; 750 mg, 100 szt. tabl. powl.; 750 mg, 50 szt.
...s.r.o. Pharmasud Ltd. Tel: + 420 221 773 411 Tel: + 356 / 21 37 64 36 Danmark Nederland UCB Nordic A/S UCB Pharma B.V. Tlf: + 45 / 32 46 24 00 Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40 Deutschland Norge UCB Pharma GmbH UCB Nordic A/S Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848 Tlf: + 45 / 32 46 24 00 Eesti Österreich UCB Pharma...
inj. [liof. do przyg. roztw.]; 10 mg, 1 fiol. inj. [liof. do przyg. roztw.]; 20 mg, 1 fiol.
...usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU NORDIC Pharma s.r.o. K Rybniku 475 252 42 Jesenice u Prahy Czechy 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Mitomycin C Kyowa 10 mg - R/0981 Mitomycin C Kyowa 20 mg - R/0982 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
Rotigotine | ATC: N 04 BC 09
system transdermalny; 2 mg/24 h, 28 szt. system transdermalny; 2 mg/24 h, 7 szt. system transdermalny; 4 mg/24 h, 28 szt. system transdermalny; 4 mg/24 h, 7 szt. system transdermalny; 6 mg/24 h, 28 szt. system transdermalny; 8 mg/24 h, 28 szt.
...1) 391 0060 158 ?eskį republika Malta UCB s.r.o. Pharmasud Ltd. Tel: + 420 221 773 411 Tel: +356 / 21 37 64 36 Danmark Nederland UCB Nordic A/S UCB Pharma B.V. Tlf: + 45 / 32 46 24 00 Tel.: +31 / (0)76-573 11 40 Deutschland Norge UCB Pharma GmbH UCB Nordic A/S Tel: + 49 / (0) 2173 48 48 48 Tlf...
Filgrastim | ATC: L 03 AA 02
inf./inj. [roztw.]; 30 mln j.m./0,5 ml, 5 amp.-strzyk. 0,5 ml
...Limited Valentis Pharmaceuticals d.o.o Tel: + 353 (0) 1 2962102 Tel: + 386 1 2000603 Ķsland Slovenskį republika Hospira Nordic AB Hospira...d.o.o Prilaz Baruna Filipovica 27/D 10000 Zagreb Chorwacja Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii PLIVA Kraków, S...glikoprotein? reguluj?c? wytwarzanie i uwalnianie neutrofilów ze szpiku kostnego. Nivestim zawieraj?cy r-metHuG-CSF (filgrastym) powoduje znaczne zwi?kszenie liczby neutrofilów we krwi...
Filgrastim | ATC: L 03 AA 02
inf./inj. [roztw.]; 12 mln j./0,2 ml, 5 amp.-strzyk. 0,2 ml inf./inj. [roztw.]; 48 mln j.m./0,5 ml, 5 amp.-strzyk. 0,5 ml
...2153088 pharmazeutischen Produkten GmbH Tel: + 43 (0)1 961 93 13 ?????? Polska Aenorasis S.A. Alvogen Poland Sp. z o.o...Limited Valentis Pharmaceuticals d.o.o Tel: + 353 (0) 1 2946494 Tel: + 386 1 2000603 Ķsland Slovenskį republika Hospira Nordic AB Hospira...glikoprotein? reguluj?c? wytwarzanie i uwalnianie neutrofilów ze szpiku kostnego. Nivestim zawieraj?cy r-metHuG-CSF (filgrastym) powoduje znaczne zwi?kszenie liczby neutrofilów we krwi...
inf. [prosz. do przyg. konc. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol. 50 ml
...Levallois-Perret Cedex Tél: + 33 1 4964 4800 Hrvatska Romānia Sandoz d.o.o. S.C. Sandoz Pharma Services S.R.L. Maksimirska 120 Calea Floreasca nr. 169A, 10000 Zagreb Cladirea A...sk variations.nordic@sandoz.com Italia Suomi/Finland Sandoz S.p.A Sandoz A/S Largo Umberto Boccioni 1 Edvard Thomsens Vej 14 I - 21040 Origgio/VA DK-2300 Kööpenhamina S Tel...
kaps. twarde; 150 mg, 28 szt. kaps. twarde; 150 mg, 56 szt. kaps. twarde; 75 mg, 28 szt. kaps. twarde; 75 mg, 56 szt. kaps. twarde; 75 mg, 56 szt. (w blis. perforowanym)
...Levallois-Perret Cedex Tél: + 33 1 4964 4800 Hrvatska Romānia Sandoz d.o.o. S.C. Sandoz Pharma Services S.R.L. Maksimirska 120 Calea Floreasca nr. 169A, 10000 Zagreb Cladirea A...sk variations.nordic@sandoz.com Italia Suomi/Finland Sandoz S.p.A Sandoz A/S Largo Umberto Boccioni 1 Edvard Thomsens Vej 14 I - 21040 Origgio/VA DK-2300 Kööpenhamina S Tel...
kaps. twarde; 150 mg, 28 szt. kaps. twarde; 150 mg, 56 szt. kaps. twarde; 150 mg, 70 szt. kaps. twarde; 75 mg, 28 szt. kaps. twarde; 75 mg, 56 szt. kaps. twarde; 75 mg, 56 szt.
...Levallois-Perret Cedex Tél: + 33 1 4964 4800 Hrvatska Romānia Sandoz d.o.o. S.C. Sandoz Pharma Services S.R.L. Maksimirska 120 Calea Floreasca nr. 169A, 10000 Zagreb Cladirea A...variations.nordic@sandoz.com Italia Suomi/Finland 173 Sandoz S.p.A Sandoz A/S Largo Umberto Boccioni 1 Edvard Thomsens Vej 14 I - 21040 Origgio/VA DK-2300 Kööpenhamina S Tel...
PrialtRx-z
Ziconotide | ATC: N 02 BG 08
inf. [roztw.]; 25 µg/ml, 1 fiol. 1 ml
...Suomi/Finland Eisai S.r.l. NordicInfu Care Tel: + 39 02 5181401 Puh/Tel: + 46 (0)8 601 24 40 (Ruotsi/Sverige) ?????? Sverige Arriani Pharmaceuticals S.A. NordicInfu Care ???: +30...nale?y bezzw?ocznie powiadomi? o tym lekarza. - Je?li u pacjenta wyst?pi? jakiekolwiek niepo??dane zmiany w my?leniu, nastroju lub pami?ci, nale?y powiadomi? lekarza prowadz?cego. - Je?li pacjent otrzymuje chemioterapi?, nale?y powiadomi? o tym lekarza prowadz?cego...
ma??; 100 mg/g, 15 g
...znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 8 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU NORDIC Pharma s.r.o. K Rybniku 475 252 42 Jesenice u Prahy Republika Czeska 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 20559 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
Lacosamide | ATC: N 03 AX 18
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 amp. 20 ml
Lacosamide | ATC: N 03 AX 18
syrop; 10 mg/ml, 1 op. 200 ml tabl. powl.; 100 mg, 56 szt. tabl. powl.; 150 mg, 56 szt. tabl. powl.; 200 mg, 56 szt. tabl. powl.; 50 mg, 14 szt.
...s.r.o. Pharmasud Ltd. Tel: + 420 221 773 411 Tel: + 356 / 21 37 64 36 Danmark Nederland UCB Nordic A/S UCB Pharma B.V. Tlf: + 45 / 32 46 24 00 Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40 Deutschland Norge UCB Pharma GmbH UCB Nordic A/S Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848 Tlf: + 45 / 32 46 24 00 Eesti Österreich UCB Pharma...