O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 250 mg+ 250 mg+ 65 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg+ 250 mg+ 65 mg, 20 szt.
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie.. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40 81379 Monachium, Niemcy 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 16490 16 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO ZEZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 15...
?el; 1 mg/g, tuba 30 g
...g, 80 g lub 100 g ?elu. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2078 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Cert. Rej...
p?yn na skór?; 10 mg/g, 1 tuba 4 g
...w tekturowym lub plastikowym pude?ku. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 5 7. PODMIOT ODPOWEDZIALNY POSIADJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 Monachium Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12406 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 20.09.2006 r...
?el; 10 mg/g, 1 tuba 15 g
...tekturowym pude?ku. Wielko?? opakowania: 15 g. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr 4948 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 12.05...
krem; 10 mg/g, 1 tuba 15 g
...g, 15 g i 30 g. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak specjalnych zalece?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie Nr R/1191 5 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
pastylki twarde; 2 mg+ 1 mg, 20 szt. pastylki twarde; 2 mg+ 1 mg, 30 szt.
...pastylek 20 pastylek 30 pastylek 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 4 Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 Monachium, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14587 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 23.04...
krople do nosa; 0,5 mg/ml, 1 op. 10 ml
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 Monachium Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9442 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 17.07...
aerozol do nosa; 1 mg/ml, 1 but. 10 ml
...przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 Monachium Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9445 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 17.07...
aerozol do nosa; (2,5 mg+ 0,25 mg)/ml, 1 but. 15 ml
...6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych zalece?, oprócz podanych w punkcie 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 Monachium Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9422 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 26.06...
aerozol do nosa; 1 mg/ml, 1 but. 10 ml
...HDPE, w Zawarto?? opakowania: 10 ml 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrassc 40 81379 Monachium Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 7346239 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA .4...
aerozol do nosa; 0,5 mg/ml, 1 op. 10 ml
...Aerozol umo_liwia precyzyjne dawkowanie i zapewnia prawid?owe rozprowadzenie roztworu na ca?ej powierzchni b?ony ?luzowej nosa. Wyklucza to mo_liwo?? przypadkowego przedawkowania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 Monachium Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9444 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 17.07...
czopki doodbytnicze; 400 mg+ 40 mg, 10 szt.
czopki doodbytnicze; 400 mg+ 40 mg, 10 szt. czopki doodbytnicze; 400 mg+ 40 mg, 10 szt.
...pude?ku. po 5 sztuk) tekturowym w Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego 6.6 pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie dopuszczenie do obrotu R/2083 na 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA...
czopki doodbytnicze; 400 mg+ 40 mg, 10 szt.
krem doodbytniczy; (50 mg+ 20 mg)/g, 1 tuba 30 g
krem doodbytniczy; (50 mg+ 20 mg)/g, 1 tuba 30 g
...zakr?tk?i lateksowym z po??czeniem. Aplikator polietylenowy. przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania Instrukcja jego 6.6 dotycz?ca pozosta?o?ci Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE D0 OBROTU Pozwolenie dopuszczenie do obrotu R/2084 na DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO 9. OBROTU / DATA...
czopki doodbytnicze; 400 mg+ 40 mg, 10 szt.
krem doodbytniczy; (50 mg+ 20 mg)/g, 1 tuba 30 g
krople doustne; 5 mg/ml, 1 op. 20 ml
...ml roztworu, umieszczona w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 81379 Monachium Niemcy 4 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/7183 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZNIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
syrop; 1,5 mg/ml, but.100 ml syrop; 1,5 mg/ml, but. 200 ml
...umieszczona z miark? w tekturowym pude?ku. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40 4 81379 Monachium Niemcy 8. NUMER(Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/7182 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZNIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
prosz. do przyg. roztw. doust.; 650 mg+ 10 mg+ 20 mg, 10 sasz. prosz. do przyg. roztw. doust.; 650 mg+ 10 mg+ 20 mg, 14 sasz. prosz. do przyg. roztw. doust.; 650 mg+ 10 mg+ 20 mg, 6 sasz.
...dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak dodatkowych informacji poza umieszczonymi w punkcie 4.2 Dawkowanie i sposób podawania. 5 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstasse 40, 81379 Monachium, Niemcy. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11880 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 26.10.2005 ; 16...
prosz. do przyg. roztw. doust.; 650 mg+ 10 mg, 10 sasz. prosz. do przyg. roztw. doust.; 650 mg+ 10 mg, 14 sasz.
...ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak dodatkowych informacji poza umieszczonymi w punkcie 4.2 Dawkowanie i sposób podawania. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstasse 40, 81379 Monachium, Niemcy. 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11881 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 26.10.2005 10...
kaps.; 300 mg, 50 szt.
...5 blistrów po 10) w tekturowym pude?ku. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/2081 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
?el; 20 mg/g, 1 tuba 40 g
...lub 100 g ?elu, w tekturowym pude?ku. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga? 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2082 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 28 grudnia 1990...
?el; 10 mg/g, tuba 100 g ?el; 10 mg/g, tuba 150 g ?el; 10 mg/g, tuba 50 g
...musz? znajdowa? si? w sprzeda?y. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania 6 Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Cert. Rej. Nr 1403/Z ?wiad. Rej. MZiOS Nr R/ 1735 Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu...
kaps. mi?kkie; 12,5 mg, 10 szt.
...1, 2, 3 lub 4 blistry. 6.6. Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16009 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 29.09.2009 r...
kaps. mi?kkie; 25 mg, 10 szt. kaps. mi?kkie; 25 mg, 20 szt.
...Aluminium. Ka?dy blister zawiera 10 kapsu?ek 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17890 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 02.03.2011 10...
tabl. powl.; 12,5 mg, 10 szt.
...Opakowanie zawiera 1 lub 2 blistry. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9462 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 16.07.2002 r...
tabl. powl.; 25 mg, 10 szt. tabl. powl.; 25 mg, 20 szt.
...Opakowanie zawiera 1 lub 2 blistry. 6.6. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 16489 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 15.02.2010 11...
?el; 23,2 mg/g, tuba 100 g ?el; 23,2 mg/g, tuba 50 g
...wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Niemcy 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 7 10. DATA ZATWIERDZENIA...