Zoledronic acid | ATC: M 05 BA 08
inf. [roztw.]; 5 mg/100 ml, 1 but. 100 ml
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania 39 Wytwórca Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 D-90429 Nürnberg Niemcy W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma GmbH Tél/Tel: +32 2 246 16...
Everolimus | ATC: L 01 XE 10
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...i dawki musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania 85 Wytwórca Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Niemcy W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246...
Brinzolamide + Timolol | ATC: S 01 ED 51
krople do oczu; (10 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml
...Podmiot odpowiedzialny Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Wielka Brytania Wytwórca S.A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgia lub Alcon Cusķ, S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barcelona, Hiszpania 29 W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. Belgiė/Belgique/Belgien Lietuva Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma...
Brinzolamide | ATC: S 01 EC 04
krople do oczu [zaw.]; 10 mg/ml, 1 but. 5 ml
...odpowiedzialny Wytwórca Wytwórca Novartis Europharm Limited, S.A. Alcon-Couvreur N.V., Alcon Cusķ, S.A. Frimley Business Park Rijksweg 14, Camil Fabra 58, Camberley GU16 7SR B-2870 Puurs, 08320 El Masnou, Wielka Brytania. Belgia Hiszpania 24 W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. Belgiė/Belgique/Belgien Lietuva Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma Services Inc...
Entacapone | ATC: N 04 BX 02
tabl. powl.; 200 mg, 100 szt. tabl. powl.; 200 mg, 30 szt. tabl. powl.; 200 mg, 60 szt.
...odpowiedzialny Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Wielka Brytania Wytwórca Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 90429 Norymberga Niemcy W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Lietuva Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma Services Inc. Tél/Tel: +32 2 246 16 11 Tel: +370 5 269 16 50 ???????? Luxembourg/Luxemburg Novartis...
Secukinumab | ATC: L 04 AC 10
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 150 mg, 1 fiol. inj. [roztw.]; 150 mg, 1 wstrzyk. inj. [roztw.]; 150 mg, 2 amp.-strzyk.
...Cosentyx jest dost?pny w opakowaniu zawieraj?cym jedn? fiolk?. Podmiot odpowiedzialny Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Wielka Brytania Wytwórca Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 D-90429 Norymberga Niemcy 104 W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Lietuva Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma Services Inc. Tél/Tel: +32 2 246 16...
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 350 mg, 1 fiol. 7 ml inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol. 10 ml
...zu?y? natychmiast po odtworzeniu (patrz punkt 6.3). Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/05/328/001 EU/1/05/328/003 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
prosz. do inhal. [kaps.]; 44 µg, 6 szt.
...opakowa? musz? by? dost?pne w danym kraju. Podmiot odpowiedzialny Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania Wytwórca Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 D-90429 Nürnberg Niemcy W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16...
tabl. powl.; 850/50 mg, 60 szt.
...odpowiedzialny Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania Wytwórca Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 D-90429 Nürnberg Niemcy W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma GmbH Tél/Tel: +32 2 246 16 11 Tél/Tel: +49 911 273 0 ???????? Magyarorszįg Novartis...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps.; 3 mg, 28 szt. kaps.; 3 mg, 56 szt. kaps.; 4,5 mg, 28 szt. kaps.; 4,5 mg, 56 szt. kaps.; 6 mg, 28 szt. kaps.; 6 mg, 56 szt. roztw. doust.; 2 mg/ml, 1 but. 120 ml
...Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania Wytwórca Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 D-90429 Nürnberg Niemcy W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma GmbH Tél/Tel: +32 2 246 16 11 Tél/Tel: +49 911 273 0 ???????? Magyarorszįg Novartis...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps.; 1,5 mg, 28 szt.
...Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania Wytwórca Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 D-90429 Nürnberg Niemcy W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma GmbH Tél/Tel: +32 2 246 16 11 Tél/Tel: +49 911 273 0 ???????? Magyarorszįg Novartis...
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
system transdermalny; 4,6 mg/24 h, 30 sasz. system transdermalny; 9,5 mg/24 h, 30 sasz.
tabl. powl.; 10/160/25 mg, 14 szt. tabl. powl.; 5/160/25 mg, 14 szt.
...wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania Wytwórca Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 D-90429 Nürnberg Niemcy W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16...
ExjadeRx-z
Deferasirox | ATC: V 03 AC 03
tabl. do przyg. zaw. doust.; 125 mg, 28 szt. tabl. do przyg. zaw. doust.; 250 mg, 28 szt. tabl. do przyg. zaw. doust.; 500 mg, 28 szt.
...sporz?dzania zawiesiny doustnej. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. ?rodki 6.6 Specjalne ostrono?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/06/356/001 EU/1/06/356/002 EU/1...
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 µg/ml, 15 fiol.+ 15 amp.-strzyk. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 µg/ml, 5 fiol.+ 5 amp.-strzyk.
...musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania 44 Wytwórca Novartis Pharmaceuticals UK, Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma GmbH Tél/Tel: +32 2 246...
Vildagliptin | ATC: A 10 BH 02
tabl.; 50 mg, 28 szt. tabl.; 50 mg, 56 szt.
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. Podmiot odpowiedzialny Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania Wytwórca Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Niemcy W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16...
Fingolimod | ATC: L 04 AA 27
kaps. twarde; 0,5 mg, 28 szt.
...musz? znajdowa? si? w obrocie w danym kraju. Podmiot odpowiedzialny Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania Wytwórca Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 90429 Nürnberg Niemcy W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16...
Imatinib | ATC: L 01 XE 01
kaps. twarde; 100 mg, 120 szt. kaps. twarde; 50 mg, 30 szt. tabl. powl.; 100 mg, 60 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...S? dostarczane w opakowaniach zawieraj?cych 30 kapsu?ek. Podmiot odpowiedzialny Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania Wytwórca Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Niemcy 171 W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246...
IlarisRx-z
Canakinumab | ATC: L 04 AC 08
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 150 mg, 1 fiol.
...si? w obrocie. ? Proszek jest bia?y. Podmiot odpowiedzialny Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania Wytwórca Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Niemcy 71 W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Lietuva Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma Services Inc. Tél/Tel: +32 2 246 16...
tabl. powl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 2 mg, 30 szt.
...wolno go po?yka?. Jedna butelka zawiera 7 lub 30 tabletek. Podmiot odpowiedzialny Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Wielka Brytania Wytwórca Glaxo Wellcome, S.A., Avda. Extremadura, 3, 09400 Aranda De Duero, Burgos, Hiszpania Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Wielka Brytania Novartis Pharma GmbH, Roonstraße 25, D-90429 Norymberga, Niemcy W celu uzyskania bardziej...
tabl. powl.; 24 mg/26 mg, 28 szt.
prosz. do inhal. [kaps.]; 0,15 mg, 30 szt.+ inh. prosz. do inhal. [kaps.]; 0,3 mg, 30 szt.+ inh.
...znacznik dobowych dawek. Nale?y postawi? znak w okienku dotycz?cym dnia bie??cego, je?li to pomaga w przypomnieniu o konieczno?ci podania nast?pnej dawki. 16 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/09/593/001-005 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Olopatadine | ATC: S 01 GX 09
krople do oczu; 1 mg/ml, 1 but. 5 ml
...odpowiedzialny Wytwórca Wytwórca Novartis Europharm Limited S.A. Alcon-Couvreur N.V. Alcon Cusi S.A. Frimley Business Park Rijksweg 14 Camil Fabra 58 Camberley GU16 7SR B-2870 Puurs 08320 El Masnou Wielka Brytania Belgia Hiszpania 21 W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Lietuva Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma Services Inc...
Olopatadine | ATC: S 01 GX 09
krople do oczu; 1 mg/ml, 1 op. 5 ml
Rivastigmine | ATC: N 06 DA 03
kaps. twarde; 1,5 mg, 28 szt. kaps. twarde; 3 mg, 28 szt. kaps. twarde; 3 mg, 56 szt. kaps. twarde; 4,5 mg, 28 szt. kaps. twarde; 4,5 mg, 56 szt. kaps. twarde; 6 mg, 28 szt. kaps. twarde; 6 mg, 56 szt.
...Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania Wytwórca Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 D-90429 Nürnberg Niemcy W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma GmbH Tél/Tel: +32 2 246 16 11 Tél/Tel: +49 911 273 0 ???????? Magyarorszįg Novartis...
Telbivudine | ATC: J 05 AF 11
tabl. powl.; 600 mg, 28 szt.
...odpowiedzialny Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania Wytwórca Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 90429 Nürnberg Niemcy W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma GmbH Tél/Tel: +32 2 246 16 11 Tel: +49 911 273 0 ???????? Magyarorszįg Novartis Pharma...
prosz. do inhal. [kaps.]; 0,044 mg, 30 kaps. (+ inh.)
...Pust? kapsu?k? wyrzuci? do pojemnika na ?mieci. ? Zamkn?? inhalator i ponownie na?o?y? nasadk?. Nie wolno przechowywa? kapsu?ek wewn?trz inhalatora Seebri Breezhaler. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/12/788/001-006 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
Pasireotide | ATC: H 01 CB 05
inj. [roztw.]; 0,3 mg/ml, 6 amp. 1 ml inj. [roztw.]; 0,6 mg/ml, 6 amp. 1 ml inj. [roztw.]; 0,9 mg/ml, 6 amp. 1 ml
...ko?cu do ulotki instrukcj? ?Jak wstrzykiwa? lek Signifor?. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Signifor 0,3 mg roztwór do wstrzykiwa? EU/1/12/753/001-004...
Basiliximab | ATC: L 04 AC 02
inf. do?./inj. [prosz.+ rozp.]; 20 mg, 1 fiol.+ rozp.
...osobny zestaw infuzyjny. Potwierdzono zgodno?? z wieloma zestawami infuzyjnymi. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Wielka Brytania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/98/084/001 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Nilotinib | ATC: L 01 XE 08
kaps. twarde; 150 mg, 28 szt. kaps. twarde; 200 mg, 112 szt. kaps. twarde; 200 mg, 28 szt.
...znajdowa? si? w obrocie w danym pa?stwie. Podmiot odpowiedzialny Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Wielka Brytania Wytwórca Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 D-90429 Nürnberg Niemcy 75 W celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji nale?y zwróci? si? do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Belgiė/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246...