prosz. do inhal. [kaps.]; 44 µg, 6 szt.
IlarisRx-z
Canakinumab | ATC: L 04 AC 08
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 150 mg, 1 fiol.