O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutˇw wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunkˇw, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 1 mg+ 0,5 mg, 28 szt.
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novo Nordisk A/S Novo AllÚ 2880 BagsvŠrd Dania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 4512 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
inj. [roztw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...wytwˇrcˇw biologicznej substancji czynnej Novo Nordisk A/S Novo Nordisk A/S Novo AllÚ Hallas AllÚ DK-2880 BagsvŠrd DK-4400 Kalundborg Dania Dania Nazwa i adres wytwˇrcˇw odpowiedzialnych za zwolnienie serii Actrapid InnoLet: Novo Nordisk A/S Novo AllÚ DK-2880 BagsvŠrd Dania Actrapid fiolka, Penfill i FlexPen: Novo Nordisk A/S Novo AllÚ DK-2880 BagsvŠrd Dania Novo Nordisk Production SAS 45...
tabl. powl.; 2 mg, 28 szt.
...i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11 Novo Nordisk A/S Novo AllÚ 2880 Bagsv_rd Dania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3307 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
tabl. powl.; 1 mg, 28 szt.
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novo Nordisk A/S Novo AllÚ 2880 BagsvŠrd Dania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 8232 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
inj. [prosz.+ rozp.]; 1 mg, 1 fiol.+ 1 amp.-strzyk.
...i mo?e by? podany podskˇrnie lub domi??niowo. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novo Nordisk A/S Novo AllÚ 8 DK-2880 BagsvŠrd Dania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/6933 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA...
inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...biologicznie czynnej Novo Nordisk A/S Novo Nordisk A/S Novo AllÚ Hallas AllÚ DK-2880 BagsvŠrd DK-4400 Kalundborg Dania Dania Nazwa i adres wytwˇrcy(ˇw) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii Insulatard, Insulatard NovoLet, Insulatard InnoLet Novo Nordisk A/S Novo AllÚ DK-2880 Bagsvaerd Dania Insulatard Penfill i FlexPen Novo Nordisk A/S Novo AllÚ DK-2880 BagsvŠrd Dania Novo Nordisk Production...
tabl. powl.; 2 mg+ 1 mg, 28 szt.
...usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novo Nordisk A/S Novo AllÚ 14 2880 BagsvŠrd Dania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Pozwolenie nr R/3297 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
inj. [roztw.]; 100 j./ml, 5 wk?. 3 ml
...czynnej(ych) Novo Nordisk A/S Novo AllÚ DK-2880 BagsvŠrd Dania Novo Nordisk A/S Hallas AllÚ DK-4400 Kalundborg Dania Nazwa i adres wytwˇrcy(ˇw) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii Levemir InnoLet i FlexTouch Novo Nordisk A/S Novo AllÚ DK-2880 BagsvŠrd Dania Levemir Penfill i FlexPen Novo Nordisk A/S Novo AllÚ DK-2880 BagsvŠrd Dania Novo Nordisk Production SAS...
inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...Novo Nordisk A/S Novo Nordisk A/S Novo AllÚ Hallas AllÚ DK-2880 BagsvŠrd DK-4400 Kalundborg Dania Dania Nazwa i adres wytwˇrcy(ˇw) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii Mixtard 30, Mixtard 40, 50 Penfill, Mixtard 30, 40, 50 NovoLet, Mixtard 30 InnoLet Novo Nordisk A/S Novo AllÚ DK-2880 Bagsvaerd Dania Mixtard 30 Penfill i FlexPen Novo Nordisk A/S Novo...
inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
inj. [zaw.]; 100 j.m./ml, 5 wk?. 3 ml
...Novo Nordisk A/S Novo Nordisk A/S Novo AllÚ Hallas AllÚ DK-2880 BagsvŠrd DK-4400 Kalundborg Dania Dania Nazwa i adres wytwˇrcy(ˇw) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii Mixtard 30, Mixtard 40, 50 Penfill, Mixtard 30, 40, 50 NovoLet, Mixtard 30 InnoLet Novo Nordisk A/S Novo AllÚ DK-2880 Bagsvaerd Dania Mixtard 30 Penfill i FlexPen Novo Nordisk A/S Novo...
inj. [roztw.]; 10 mg/1,5 ml, 1 wk?. 1,5 ml
...roztwˇr hormonu wzrostu jest m?tny lub przebarwiony. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novo Nordisk A/S Novo AllÚ DK-2880 BagsvŠrd Dania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11967 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
inf. [prosz.+ rozp. do sporz. roztw.]; 1000 j.m., 1 fiol. (1 amp.-strz. + t?ok + ??cznik) inf. [prosz.+ rozp. do sporz. roztw.]; 1500 j.m., 1 fiol. (1 amp.-strz. + t?ok + ??cznik) inf. [prosz.+ rozp. do sporz. roztw.]; 2000 j.m., 1 fiol. (1 amp.-strz. + t?ok + ??cznik) inf. [prosz.+ rozp. do sporz. roztw.]; 250 j.m., 1 fiol. (1 amp.-strz. + t?ok + ??cznik) inf. [prosz.+ rozp. do sporz. roztw.]; 3000 j.m., 1 fiol. (1 amp.-strz. + t?ok + ??cznik) inf. [prosz.+ rozp. do sporz. roztw.]; 500 j.m., 1 fiol. (1 amp.-strz. + t?ok + ??cznik)
...JEDNOSTEK 4 ml 6. INNE Novo Nordisk A/S 103 B. ULOTKA DLA PACJENTA 104 Ulotka do??czona do opakowania: informacja dla u?ytkownika NovoEight 250 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? NovoEight 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? NovoEight 1000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? NovoEight 1500 j.m. proszek i...
inj. [zaw.]; 100 j./ml, 5 wk?. 3 ml inj. [zaw.]; 100 j./ml, 5 wk?. 3 ml
...odpowiedzialnych za zwolnienie serii NovoMix 30 Penfill i NovoMix 30 FlexPen Novo Nordisk A/S Novo AllÚ DK-2880 BagsvŠrd Dania Novo Nordisk Production SAS 45, Avenue d?OrlÚans F-28002 Chartres Francja NovoMix 50 Penfill i NovoMix 50 FlexPen: Novo Nordisk A/S Novo AllÚ DK-2880 BagsvŠrd Dania NovoMix 70 Penfill i NovoMix 70 FlexPen: Novo Nordisk A/S Novo AllÚ DK-2880...
inj. [roztw.]; 100 j./ml, 5 wk?. 3 ml
...aktywno?ci fizycznej pacjenta. W zwi?zku z szybszym pocz?tkiem dzia?ania, produkt NovoRapid powinien by? podawany bezpo?rednio przed posi?kiem. W razie potrzeby NovoRapid mo?e by? podawany wkrˇtce po posi?ku. Podawanie za pomoc? systemu podawania insuliny NovoRapid Penfill jest przeznaczony do stosowania z systemami podawania insuliny firmy Novo Nordisk i ig?ami NovoFine lub NovoTwist. Do opakowania produktu NovoRapid Penfill do??czona jest ulotka dla u?ytkownika wraz ze szczegˇ?ow?...
Eptacog alfa | ATC: B 02 BD 08
inj. [prosz.+ rozp. do sporz. roztw.]; 1 mg (50 Kj.m), 1 fiol. (1 amp.-strz. + t?ok + ??cznik) inj. [prosz.+ rozp. do sporz. roztw.]; 2 mg (100 Kj.m), 1 fiol. (1 amp.-strz. + t?ok + ??cznik) inj. [prosz.+ rozp. do sporz. roztw.]; 5 mg (250 Kj.m), 1 fiol. (1 amp.-strz. + t?ok + ??cznik)
...opakowania. Podmiot odpowiedzialny i wytwˇrca Novo Nordisk A/S Novo AllÚ DK-2880 BagsvŠrd, Dania Data ostatniej aktualizacji ulotki: 154 Instrukcja stosowania leku NovoSeven NALE?Y ZAPOZNA? SI? Z TRE?CI? INSTRUKCJI PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NOVOSEVEN Lek NovoSeven jest dost?pny w postaci proszku. Przed wstrzykni?ciem (podaniem) lek nale?y odtworzy? (wymiesza?) z rozpuszczalnikiem dostarczonym w strzykawce. Rozpuszczalnik jest roztworem histydyny. Odtworzony roztwˇr NovoSeven nale?y wstrzykn?? do ?y?y...
Catridecacog | ATC: B 02 BD 11
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 2500 j.m., 1 fiol.
...BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWËRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwˇrcy biologicznej substancji czynnej Novo Nordisk A/S Novo AllÚ DK-2880 BagsvŠrd Dania Novo Nordisk A/S Hagedornsvej 1 DK-2820 Gentofte Dania Nazwa i adres wytwˇrcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Novo Nordisk A/S Novo AllÚ DK-2880 BagsvŠrd Dania B. WARUNBKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA Produkt leczniczy...
tabl. powl.; 1 mg+ 1 mg, 28 szt.
...usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novo Nordisk A/S Novo AllÚ DK-2880 BagsvŠrd, Dania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11888 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
inj. [roztw.]; 100 j./ml, 5 wstrzyk. 3 ml inj. [roztw.]; 200 j./ml, 3 wstrz. 3 ml inj. [roztw.]; 100 j./ml, 5 wk?. 3 ml
...BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWËRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwˇrcˇw biologicznej substancji czynnej Novo Nordisk A/S Hallas AllÚ DK-4400 Kalundborg Dania Novo Nordisk A/S Novo AllÚ DK-2880 BagsvŠrd Dania Nazwa i adres wytwˇrcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Novo Nordisk A/S Novo AllÚ DK-2880 BagsvŠrd Dania B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZ?CE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA Produkt leczniczy...
tabl. powl.; , 28 szt.
...kalendarzykowym z polipropylenu umieszczonym w tekturowym pude?ku. Opakowanie kalendarzykowe sk?ada si? z nast?puj?cych 3 cz??ci: podstawy, owalnej przykrywki i centralnej tarczy. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novo Nordisk A/S Novo AllÚ 2880 Bagsvaerd, Dania 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/3299 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
Estradiol | ATC: G 03 FA 03
tabl. dopochwowe; 10 Ág, 18 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Novo Nordisk A/S Novo AllÚ DK-2880 Bagsv_rd Dania 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17259 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 26...