tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Nucleus ehf., Box 55, Naustanesi, 116 Reykjavík, Islandia 8 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Donecleus, 10 mg, tabletki powlekane: 17052 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Instrukcja dotycz?ca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozosta?o?ci Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Nucleus ehf., Box 55, Naustanesi, 116 Reykjavík, Islandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8 Donecleus, 5 mg, tabletki powlekane: 17051 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...