O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 16 mg, 100 szt. tabl.; 16 mg, 30 szt.
...60, 84 lub 100 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? mog? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU OZONE Laboratories BV 2 Martinus Nij hofflaan 2624 ES Del_, Holandia NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 10. DATA...
tabl.; 8 mg, 100 szt. tabl.; 8 mg, 30 szt.
...50, 100 lub 120 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowa? mog? znajdowa? si? w obrocie. 6.6. Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU OZONE Laboratories BV 2 Martinus Nijho_laan 2624 ES Del_, Holandia NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU l DATA PRZED?UZENIA POZWOLENIA DATA...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...tabletek powlekanych. Nie wszystkie rodzaje opakowa? mog? znajdowa? si? w obrocie. 24/25 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ozone Labormed Pharma S.A.atories B Spl. Independentei 319EV 2 Martinus Nijhofflaan 6 th District, Bukareszt 2624 ES Delft, Holandia Rumunia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zidoxer, 25 mg...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 200 mg, 28 szt.
...lub 60 tabletek powlekanych. Nie wszystkie rodzaje opakowa? mog? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ozone Labormed Pharma S.A.atories B Spl. Independentei 319EV 2 Martinus Nijhofflaan 6 th District, Bukareszt 2624 ES Delft, Holandia Rumunia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zidoxer, 25 mg...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 25 mg, 28 szt.
...lub 60 tabletek powlekanych. Nie wszystkie rodzaje opakowa? mog? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ozone Labormed Pharma S.A.atories B Spl. Independentei 319EV 2 Martinus Nijhofflaan 6 th District, Bukareszt 2624 ES Delft, Holandia Rumunia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zidoxer, 25 mg...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...lub 60 tabletek powlekanych. Nie wszystkie rodzaje opakowa? mog? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Ozone Labormed Pharma S.A.atories B Spl. Independentei 319EV 2 Martinus Nijhofflaan 6 th District, Bukareszt 2624 ES Delft, Holandia Rumunia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zidoxer, 25 mg...