O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. dojelitowe; 20 mg, 28 szt.
...roku ?ycia. Objawowa posta? choroby refluksowej prze?yku. Zalecana dawka doustna produktu Pantoprazole Olinka to 1 tabletka 20 mg raz na dob?. Objawy ust?puj? zwykle po 2-4 tygodniach leczenia. Je?li dzia?anie nie jest wystarczaj?ce, lek nale?y stosowa? przez kolejne 4 tygodnie. Po ust?pieniu objawów, objawy nawracaj?ce mo?na kontrolowa? stosuj?c 1 tabletk? Pantoprazole Olinka raz na dob? w razie potrzeby (?na ??danie?). W przypadku niemo?no?ci...
tabl. dojelitowe; 40 mg, 28 szt.
...1 tabletce Pantoprazole Olinka + dwa razy na dob? po 1000 mg amoksycyliny + dwa razy na dob? po 500 mg klarytromycyny b) dwa razy na dob? po 1 tabletce Pantoprazole Olinka + dwa razy na dob? po 400 - 500 mg metronidazolu (lub 500 mg tynidazolu) + dwa razy na dob? po 250 - 500 mg klarytromycyny c) dwa razy na dob? po 1 tabletce Pantoprazole Olinka + dwa razy...