O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 300 mg, 100 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 100 szt.
...tekturowym pude?ku. Wielko?? opakowania 100 tabletek. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 18(19) FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMERY POZWOLENIA? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 12748 - 300 mg Absenor Pozwolenie nr: 12747 - 500 mg Absenor 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
Alfuzosin | ATC: G 04 CA 01
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
...?rodek poch?aniaj?cy wilgo?. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? si? znajdowa? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 7 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
Alprazolam | ATC: N 05 BA 12
tabl.; 0,25 mg, 30 szt. tabl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl.; 1 mg, 30 szt.
...i 100 tabletek. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 0,25 mg: Pozwolenie nr: 18074 0,5 mg: Pozwolenie nr: 18075 1 mg: Pozwolenie nr...
tabl. powl.; 5 mg, 100 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...ani prze?amanych tabletek finasterydu ze wzgl?du na mo?liwo?? wch?oni?cia finasterydu oraz pó?niejsze potencjalne ryzyko dla p?odu p?ci m?skiej (patrz punkt 4.6). 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 14065 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 20 mg, 28 szt.
...w jamie ustnej. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 17154 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 28 szt.
...w jamie ustnej. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 17153 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 10 mg, 28 szt.
...w jamie ustnej. Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 17152 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
Olanzapine | ATC: N 05 AH 03
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 28 szt.
...jamie ustnej. 17 Nie wszystkie rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 17151 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
aerozol do nosa; 50 µg, 200 dawek
...naci?ni?cie dozownika 1 lub 2 razy. Po u?yciu nale?y wytrze? dozownik do czysta. Dozownik i wieczko ochronne mog? by? p?ukane ciep?? wod?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12396 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA 19.09.2006 10. DATA...
prosz. do inhal.; 400 µg/dawk?, 1 poj. 200 dawek (zestaw startowy)
...musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation 12(13) Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 11781 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
prosz. do inhal.; 200 µg/dawk?, 1 poj. 200 dawek (zestaw startowy)
...znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12(13) Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 11780 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
prosz. do inhal.; 100 µg/dawk?, 1 poj. 200 dawek (zestaw startowy)
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr 11779 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
prosz. do inhal.; 320 µg+ 9 µg/dawk?, 1 inh. 60 dawek
...dawek Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 11/12 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 21850 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania...
prosz. do inhal.; 160 µg+ 4,5 µg/dawk?, 1 inh. 120 dawek prosz. do inhal.; 160 µg+ 4,5 µg/dawk?, 1 inh. 60 dawek
...po 120 dawek Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 13/14 Pozwolenie nr: 21849 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA...
prosz. do inhal.; 200 µg/dawk?, 1 inh. prosz. 200 dawek (+ poj. ochronny)
prosz. do inhal.; 100 µg/dawk?, 1 inh. prosz. 200 dawek (+ poj. ochronny)
tabl. powl.; 12,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt. tabl. powl.; 6,25 mg, 30 szt.
...nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Carvedilol Orion 6,25 mg - Pozwolenie nr: 20854 Carvedilol Orion 12,5 mg - Pozwolenie nr: 20855 Carvedilol Orion 25 mg - Pozwolenie nr: 20856 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 2 mg, 28 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 4 mg, 28 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 8 mg, 28 szt.
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 2 mg - Pozwolenie nr: 20979 4 mg - Pozwolenie nr: 20980 11 8 mg - Pozwolenie nr: 20981 9. DATA...
tabl. powl.; 40 mg, 28 szt.
...znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 15(16) Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 12661 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data...
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 15(16) FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr: 12663 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED?U?ENIA...
Entacapone | ATC: N 04 BX 02
tabl. powl.; 200 mg, 30 szt. tabl. powl.; 200 mg, 60 szt.
...Orion Corporation Orion Corporation T??: +358 10 4261 Tel: +358 10 4261 Espańa Polska Orion Corporation Orion Pharma Poland Sp. z o.o. Tel: +358 10 4261 Tel.: +48 22 8333177, 8321036 France Portugal Orion Corporation Orion Corporation Tél.: +358 10 4261 Tel: +358 10 4261 Hrvatska România Orion Corporation Orion Corporation Tel: +358 10 4261 Tel: +358 10 4261 25 Ireland Slovenija Orion...
?el; 0,5 mg/0,5 g, 28 sasz. 0,5 g ?el; 1 mg/g, 28 sasz. 1 g
...w tekturowym pude?ku. Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 13 (14) 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Divigel 0,1%, 0,5 mg/0,5 g ? pozwolenie nr: 4476 Divigel 0,1...
tabl.; 2 mg+ 10 mg, 21 szt.
...3 blistry z folii PVC/PVDC/Al w tekturowym pude?ku. 13(14) 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia 8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/6614 9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia...
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
...blistrach po 14). Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 5mg: Pozwolenie nr: 16656 10mg: Pozwolenie nr: 16657 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO...
Amlodipine | ATC: C 08 CA 01
tabl.; 10 mg, 30 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Finamlox, 5 mg - Pozwolenie nr: 16941 Finamlox, 10 mg - Pozwolenie nr: 16942 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO...
tabl.; 100 mg, 30 szt. tabl.; 25 mg, 100 szt. tabl.; 25 mg, 30 szt. tabl.; 50 mg, 100 szt. tabl.; 50 mg, 30 szt.
...i 100 tabletek Nie wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 25 mg ? 19982; 50 mg ? 19983; 100 mg ? 19971 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
prosz. do inhal.; 12 µg/dawk?, 1 poj. 120 dawek + opak. ochronne
...obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale?y usun?? zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 9 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11778 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZED?U?ENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego...
Sumatriptan | ATC: N 02 CC 01
tabl. powl.; 100 mg, 2 szt. tabl. powl.; 100 mg, 6 szt. tabl. powl.; 50 mg, 2 szt. tabl. powl.; 50 mg, 6 szt.
...opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Frimig, 50 mg ? pozwolenie nr: 15088 Frimig, 100 mg ? pozwolenie nr: 15089 9. DATA...
Carvedilol | ATC: C 07 AG 02
tabl. powl.; 12,5 mg, 100 szt. tabl. powl.; 12,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 25 mg, 100 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt. tabl. powl.; 6,25 mg, 100 szt. tabl. powl.; 6,25 mg, 30 szt.
...rodzaje opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Szczególne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania i przygotowania leku do stosowania Brak szczególnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 6,25 mg: 12872 12,5 mg: 12873 25 mg: 12874 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA...
tabl.; 1 mg+ 2,5 mg, 28 szt. tabl.; 1 mg+ 5 mg, 28 szt. tabl.; 2 mg+ 5 mg, 28 szt.
...po 28 szt. Blister z folii PVC/PVDC/Al, w tekturowym pude?ku. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Bez specjalnych wymaga?. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia 8. NUMERY POZWOLE? NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Indivina, 1 mg+2,5 mg: 10709 Indivina, 1 mg+5 mg: 10710 Indivina, 2 mg+5 mg...