O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 150 mg, 28 szt.
...w?troby (patrz punkt 4.4). Dzieci i m?odzie?: Lek Bicalutamida Pentafarma nie jest wskazany do stosowania u dzieci i m?odzie?y. 1 4.3 Przeciwwskazania Lek Bicalutamida Pentafarma 150 mg jest przeciwwskazany dla kobiet i dzieci. Nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub któr?kolwiek substancj? pomocnicz? wymienion? w punkcie 6.1.. Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie leku Bicalutamida Pentafarma z terfenadyn?, astemizolem lub cisaprydem (patrz punkt 4.5...
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...czynno?ci w?troby (patrz punkt 4.4). Dzieci i m?odzie?: Lek Bicalutamida Pentafarma nie jest wskazany do stosowania u dzieci i m?odzie?y. 4.3 Przeciwwskazania Lek Bicalutamida Pentafarma jest przeciwwskazany dla kobiet i dzieci. Nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz? wymienion? w punkcie 6.1. Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie leku Bicalutamida Pentafarma z terfenadyn?, astemizolem lub cisaprydem (patrz punkt 4.5). 4...