tabl. powl.; 150 mg, 28 szt.
...w?troby (patrz punkt 4.4). Dzieci i m?odzie?: Lek Bicalutamida Pentafarma nie jest wskazany do stosowania u dzieci i m?odzie?y. 1 4.3 Przeciwwskazania Lek Bicalutamida Pentafarma 150 mg jest przeciwwskazany dla kobiet i dzieci. Nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub któr?kolwiek substancj? pomocnicz? wymienion? w punkcie 6.1.. Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie leku Bicalutamida Pentafarma z terfenadyn?, astemizolem lub cisaprydem (patrz punkt 4.5...
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...czynno?ci w?troby (patrz punkt 4.4). Dzieci i m?odzie?: Lek Bicalutamida Pentafarma nie jest wskazany do stosowania u dzieci i m?odzie?y. 4.3 Przeciwwskazania Lek Bicalutamida Pentafarma jest przeciwwskazany dla kobiet i dzieci. Nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz? wymienion? w punkcie 6.1. Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie leku Bicalutamida Pentafarma z terfenadyn?, astemizolem lub cisaprydem (patrz punkt 4.5). 4...