roztw. doust.; 800 mg/15 ml, 20 fiol. 15 ml
kaps.; 60 mg/300 mg, 20 szt. kaps.; 60 mg/300 mg, 40 szt.
kaps.; 25 000 j.Ph.Eur., 50 szt.
...wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych ?rodków ostro?no?ci dotycz?cych przechowywania produktu leczniczego. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Perffarma Sp. z o.o. ul. Królowej Marysie?ki 13/11 02-954 Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(?) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Nr pozwolenia: 21087 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE...
kaps.; 10 000 j. Ph. Eur., 50 szt.
...wszystkie wielko?ci opakowa? musz? znajdowa? si? w obrocie. 6.6 Specjalne ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce usuwania Brak szczególnych ?rodków ostro?no?ci dotycz?cych przechowywania produktu leczniczego. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ?CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Perffarma Sp. z o.o. ul. Królowej Marysie?ki 13/11 02-954 Warszawa 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Nr pozwolenia: 21086 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU...
kaps. twarde; 140 mg+ 125 mg+ 125 mg, 120 szt.